Silvia Kruusmaa • 13. september 2010 kell 16:02

Tallinna kassasse laekunud 4,3 miljardit krooni

Käesoleva aasta kaheksa esimese kuuga laekus Tallinna kassasse 4,3 miljardit krooni, mis moodustab 62,7% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kaheksa kuuga 2,5 miljardit krooni, mis moodustab 64,9% aastaks kavandatud mahust, sh üksikisiku tulumaksu 2,2 miljardit krooni ehk 68,2% aastaplaanist ning maamaksu 191 miljonit krooni ehk 60,7% aastaks kavandatust, teatas Raepress.

Linna asutuste majandustegevusest on laekunud 628 miljonit krooni ehk 58% aastaks kavandatust. Suurema osa laekumistest moodustasid ühistranspordi piletitulu summas 208 miljonit krooni ning tulud haridusalasest tegevusest summas 157 miljonit krooni.

Muid tulusid on laekunud kokku 28 miljonit krooni, millest suurima osa moodustavad laekumised trahvidest summas 11 miljonit krooni ja saastetasu summas 3,3 miljonit krooni.

Toetusi riigilt ja välisrahastajatelt on laekunud kokku summas 863 miljonit krooni, mis moodustab 60,9% aastaks kavandatud mahust.

Linna investeerimistegevusest on aasta kaheksa esimese kuuga laekunud 247 miljonit krooni ehk 64,2% aastaks planeeritust, sh dividendidest 176 miljonit krooni ja põhivara müügist 42 miljonit krooni.

Esimesed laekumised finantseerimistegevusest on planeeritud oktoobrikuusse, kui linn viib lõpule käesolevaks aastaks planeeritud võlakirjaemissiooni mahus 216 miljonit krooni.

Välja maksti kaheksa kuuga kokku 4,2 miljardit krooni, mis moodustab 62,1% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks on tehtud kokku summas 4 miljardit krooni, sh tööjõukuludeks ja maksude tasumiseks 1,6 miljardit krooni, sotsiaaltoetusteks 157 miljonit krooni ning majandamiskuludeks 2,2 miljardit krooni.

Linna laekumised ületasid väljamakseid juba kolmandat kuud järjest, selle tulemusena kujunes linna rahaliste vahendite jäägiks augustikuu lõpu seisuga 125 miljonit krooni.

Hetkel kuum