Kristo Kiviorg • 24 oktoober 2010

Supervisioon, mentorlus või coaching - heal lapsel mitu nime

Kommentaarid

Agu Remmelg, Ragn-Sellsi ärijuht

Oleme käivitanud aastase mentorlusprogrammi juhtkonna liikmetele. Peamine eesmärk on õppida ühiselt looma keskkonda, milles inimesed saavad ja tahavad eesmärkide nimel pingutada, tehes õigeid asju õigel ajal ja moel ning õiges mahus, saavutades oma tegelikele võimetele vastavaid tulemusi ning olles ise samal ajal selleks motiveeritud.

Kas võetud eesmärgid ka tulemuseks vormuvad, seda hindavad aja möödudes nii mentor kui ka juhatuse liikmed, kelle hinnanguid võrreldakse mentori hinnangutega, analüüsitakse erinevusi ja tehakse järeldused edasiseks.

Eike Tõnismäe, Intelligentne Grupp tegevjuht, koolitaja

Eesti organisatsioonidesse jõudis mentorlus ja juhendamine aktiivsemalt alates 2000. aastate keskpaigast.

Valdavalt tingis selle vajaduse tööjõu kiire voolavuse kasv, mis pani otsima uusi vorme nii uute töötajate sisselamiseks kui ka parimate töötajate kinnistamiseks. Uhke oli olla programmis ja auga kanti mentori/ juhendaja nimetust. Programme hoiti "elusana" erinevate sotsiaalse suhtlemise vormidega, nagu kogemustoad, töötoad ja aastalõpu tänuüritused, kus levisid uued ideed ja sünergiat loovad mõtted. Headel aegadel algatatud programmid said hoo sisse, kuid paljud jäid sellele tasemele pidama.

Paljud organisatsioonisisesed programmid on praegu pigem varjusurmas. Tõeliselt võib imetleda neid ettevõtteid, kes rasketele aegadele vaatamata mõistsid, et töötajate arendamine ei ole "hooajatöö" vaid pidev protsess ning otsisid selleks erinevaid võimalusi, kombineerides mentorlust ja koolitusi.

Hetkel kuum