Indrek Kald • 15. november 2010 kell 13:17

Jänes vallandas ERSO direktori

Kultuuriminister Laine Jänes otsustas rahalistesse raskustesse sattunud Eesti riikliku sümfooniaorkestri (ERSO) direktori Andres Siitaniga töölepingu lõpetada.

Kultuuriministeerium teatas äsja, et Laine Jänes ja kantsler Siim Sukles kohtusid täna Siitaniga, kuulamaks ERSO direktori edasisi tegevusi pingelise eelarveseisu parandamiseks. Seejärel märkis Jänes, et  kuigi riigikassa andmete põhjal on ERSO majanduslik seis äärmiselt kriitiline, ei esitanud Siitan vajalikke meetmeid olukorra parandamiseks, ega ole seni teinud arvestatavaid tegevusi asutuse eelarvesituatsiooni päästmiseks.

Ministeeriumi teatel pakkus Siitan omapoolse lahendusena, et puuduoleva kuus miljonit krooni võiks võtta Eesti Kontserdi eelarvest. "Andres Siitan ei planeerinud ERSO tänavust eelarvet neis piirides, mis olid juba eelmisest suvest teada, nii on ta asutuse juhina rikkunud eelarvedistsipliini, millega ta on teinud juhtimisvea ja mis on viinud tema juhitava asutuse raskesse majanduslikku olukorda," märkis Jänes.

"Siitan ei ole asutuse juhina arvestanud riske, mida tema käitumine võib asutuse tegevusele kaasa tuua ja sellega on ta põhjustanud ministeeriumi kui tööandja täieliku usalduse kaotuse enda vastu. Asutuse juhile, kes on rikkunud nii rängalt finantsdistsipliini, ei ole võimalik taotleda päästeraha," sõnas kultuuriminister.

Tänase seisuga on ERSO riigikassa andmeil kasutanud tegevuskulusid riigituludest 93,96% ulatuses (summas 30 524 340 krooni), tegevuskulude kasutamata summa majandusaasta lõpuni on 1 963 757 krooni.

Kultuuriminister määras ERSO direktori kohusetäitjaks alates 16. novembrist Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktori Anneli Undi, kes täidab neid kohuseid kuni asutuse uue juhi määramiseni. Samaaegselt jätkab Unt ka kammerkoori direktori ametikohal.

Laine Jänes ja Andres Siitan on tänavu sügisel ERSO rahastamise ja juhtimise teemal meedias korduvalt teineteise vastu sõna võtnud. Septembris saatis Siitan avaliku kirja Laine Jänesele, milles süüdistas teda "äpardunud" refomiga ERSO-le väga keerulise majandusliku olukorra tekitamises.

Kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles vastas hiljem, et ERSO raske majandusliku olukorra on põhjustanud esindusorkestri juhtimisvead, mis on kaasa toonud kolme miljoni kroonini ulatuva puudujäägi. Ka kultuuriminister Laine Jänes lükkas tagasi kõik Andres Siitani süüdistused ja ütles, et Siitan ei soovinudki teiste asutustega koostööd teha, vaid lappida lisarahaga ERSO eelarve puudujääke.

Hetkel kuum