Kadri Paas • 21. november 2010 kell 16:28

Üliõpilased nõuavad õppemaksude kaotamist

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) võttis Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud üldkogul vastu platvormi „Üliõpilaste Eesti 2015” riigikogu valimisteks, kus nõuavad õppemaksude kaotamist.

Platvormi järgi tuleb suurendada kõrghariduse rahastamist 2015. aastaks vähemalt 2%-ni SKP-st, vähendades kõrghariduse rahastuses mahajäämust OECD riikidega võrreldes.

“Kõigile vaimselt võimekatele ja motiveeritutele kõrgharidusele õiglase ligipääsu tagamiseks tuleb kaotada õppemaksud. Samas tuleb luua üliõpilastele terviklik sotsiaalsete garantiide süsteem, mis tagab võimaluse õpingutele täielikult pühenduda. 2007. aasta koalitsioonilepingus tudengitele antud lubadus vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi rajamise kohta tuleb täita,” toonitas EÜL-i juhatuse esimees Maris Mälzer.

Soodustamaks tööandjate huvi pakkuda üliõpilastele osakoormusega töökohti, tuleb osakoormusega töötavate tudengite tööandjad vabastada sotsiaalmaksu ravikindlustusmakse tasumisest, leiab EÜL.

“Erasektori panuse soodustamiseks kõrghariduse rahastamises tuleb lõpetada haridusse tehtavatelt kulutustelt ja investeeringutelt erisoodustusmaksu kogumine,” arvas Mälzer.

"Võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes peab ka kuni 26. aastastel üliõpilastel olema võimalik taotleda toimetulekutoetust sõltumata oma vanemate või hooldaja majanduslikust olukorrast," teevad üliõpilased ettepaneku.

Hetkel kuum