Silvia Kruusmaa • 28. november 2010 kell 9:01

Juristide liidu president kandideerib IRLi nimekirjas riigikokku

Eesti Juristide Liidu president ja Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige Priidu Pärna kandideerib IRLi nimekirjas riigikokku.

Pärna hinnangul on ajalooliselt Eesti ühiskond omandile rajanenud, omand on laiapõhilise keskklassi ja jõuka ühiskonna tunnus ning õiguskord peab arvestama omanike õigusi.

„Tahan järgida parlamendi tegevuses, et omanike huvid oleks kaitstud monopoolsete teenustepakkujate ärihuvide eest; et omanike õigusi arvestatakse seadusloomes reaalselt, mitte sümboolselt,“ sõnas Pärna.

Tema hinnangul peab uute omandi kitsenduste kehtestamisel nende vajalikkus olema  põhjalikult kaalutud ja põhjendatud ning sellega peab kaasnema mõistlik kompensatsioonimehhanism.

Pärna on töötanud üle kümne aasta avalikus teenistuses ja õigusloomes ning viis aastat õiguspraktikuna, Eesti Juristide Liidu eestseisuse liikmena on ta kursis õigusloome probleemidega.

Hetkel kuum