Koit Brinkmann • 30. november 2010 kell 14:55

Ametnikku süüdistatakse pistise võtmises

Harju maakohtus algas tehnilise järelevalve ameti endise asejuhi Egon Hirvesoo, kahe pürotehnikafirma ning ühe ettevõtte juhatuse liikme üle peetav kohtuistung.

Kauaaegne pürotehnikute esikontrollija Hirvesoo ning AS Jupiter Plus, OÜ Fortestar ning viimase juhatuse liige Andrus Märtson kuulasid eile riigiprokurör Triin Bergmanni süüdistuskokkuvõtet.

Selle järgi andis Hirvesoo aastatel 2006-2007 Fortestar töötajatele pädevustunnistusi enda poolt läbiviidud tasuliste koolituste põhjal.

Jupiter Plus pöördus 2007. aasta maikuus Hirvesoo poole, et saada Maardus asuvale laole luba suures koguses lõhkematerjali hoidmiseks. Tegelikult ei vastanud pürotehnikat peamiselt Venemaale vahendanud Jupiter Plusi ladu aga nõuetele.

Hirvesoo käskis ettevõttel oma vennalt Hasso Hirvesoolt tellida uurimistöö "Planeeritava tollitsoonis asuva lõhkematerjalilao asukoha hinnang ohutusraadiuse alusel", mille aga koostas ta suures osas ise. Uurimistöö läks Jupiter Plusile maksma 12 000 krooni, millest Egon Hirvesoo sai 8000 ning ülejäänud läks tema vennale. Järgmise aasta maikuus vormistas tollane tehnilise järelevalve ameti asejuht laole ka loa.

Süüdistatavad ennast kohtu ees süüdi ei tunnistanud. „Leian, et tasulise koolituse läbiviimine ei ole teeseldud tegevus vaid reaalne teenus, mida inimesed on Hirvesoolt saanud,“ põhjendas eksametniku advokaat Toomas Pilt, miks tema kliendi süüdistamine korduvas pistise nõudmises pole põhjendatud. Seejärel asuti kuulama tunnistajaid.

Äripäev kirjutas 2008. aasta sügisel korralagedusest Hirvesoo vastutusalasse jäänud pürotehnikavaldkonnas. Näiteks tegutsesid Tartus linnavõimu teadmata ühe katuse all lastepäevakeskus ning pürotehnikaladu. Laole oli väljastanud kasutusloa Hirvesoo. Tartu linna väitel oleks pidanud aga hoone omanik taotlema kasutusluba omavalitsuselt ning riiklik amet ei oleks tohtinud kasutusluba väljastada. Sama aasta detsembris lahkus Hirvesoo ametist.

Hetkel kuum