13 veebruar 2013

Pistiseasi lõppes transpordifirmale positiivselt

Lõhkeaineid transportiv firma Jupiter Plus ja selle juhataja Jevgeni Sidorov vabanesid kapo ja prokuratuuri pistiseandmise süüdistuse alt. Selleks, et tõestada 700 euro suuruse pistise andmist, kulutati tuhandeid eurosid riigiraha.

AS Jupiter Plus käis kohut riigiametnikule pistise andmise süüdistuse pärast. Kapo uurimismaterjalide põhjal võttis tehnilise järelevalve ameti (TJA) endine juhtivtöötaja Egon Hirvesoo 2007. aasta juulis lõhkematerjali konteinerhoidla kasutamis- ja käitamisloa väljastamise eest Jupiter Plusilt 12 000 krooni, millest 8000 sai Hirvesoo ja 4000 krooni vahendaja.

Pikaleveninud juurdlus koos läbiotsimiste ja juhtkonna ülekuulamistega lõppes ringkonnakohtu õigeksmõistva otsusega: Jupiter Plus mõisteti õigeks ja ettevõtte kasuks mõisteti välja üle 12 tuhande euro. Prokuratuur loobus edasikaebamisest ning seega jäi otsus jõusse.

Autor: Anastassia Tido, Ave Lepik

Hetkel kuum