Kadri Paas • 7 detsember 2010

Kaubamaja hävis kahjunõudega

Tüli sai alguse 2009. aasta alguses, kui NG Investeeringutele kuuluval Tallinna Kaubamajal saabus aeg maksta ära viimane osa ASi ABC King ja tema tütarettevõtte SIA ABC King ostu eest. Tehingule lisandus ABC Saare OÜ kingaäri ja kauplused. Kogu tehingu hinnaks oli 159,9 miljonit krooni. Kaubamaja omandas 14 ABC Kinga kauplust Eestis ja Lätis.

Ostu-müügitehingu materjalid ja lepingud valmistas ette Kaubamaja kontserni esindanud advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets (TORV). Sorainen ja selle vandeadvokaat Toomas Prangli esindas ASi ABC King endisi omanikke Mikko Tapio Kuosmaneni ja Kalmer Mäekallast.

Mõni aeg pärast ostu-müügilepingu sõlmimist väitis TORV, et ABC Saare EBITDA (mõõdab ettevõtte tegevuskasumlikkust enne põhitegevusega mitteseotud kulusid - toim) oli valesti arvestatud ja müüjal tuleb tasuda kuuekordne vastav EBITDA osa, mis kokku teeb 6 miljonit krooni.Pooled ei olnud lepingus kokku leppinud EBITDA ega tema kordaja kasutamises, vaid lepiti kokku konkreetses hinnas.

2009. aasta suvel jõudis vaidlus arbitraaži. Lahendini jõuti tänavu kevadel. Arbitraaž leidis, et Kaubamaja nõue on põhjendamatu, kuna ABCdel oli juba enne ostu-müügilepingu sõlmimist ühine raamatupidamine ning ostjate käsutuses olid eelnevalt kõik dokumendid ABC Saare finantsseisu hindamiseks.

ABC Kinga juhatuse liige Raul Puusepp tunnistas, et mäletab vaidlust ainult väga episoodiliselt. "Palun pöörduge NG Investeeringute investeeringute juhi Kristo Antoni poole. Tema tegeles sellega," vabandas Puusepp.

Kristo Anton kuulas Äripäeva küsimused ära, kuid märkis, et temal ei sobi kaotatud vaidlust enam tagantjärele kommenteerida.

ASi Tallinna Kaubamaja omanikfirma NG Investeeringute suuromanik Jüri Käo mäletas samuti vaidlust. Teadis sedagi, et tema ettevõttele lõppes see kehvasti, kuid ei olnud nõus detailidest rääkima. "Seda võin siiski öelda, et minule arbitraaž meeldib. Seal jõutakse lahendini kiiresti ja korrektselt. Eks sageli tõlgendavad pooled lepinguid erinevalt. Selles ei ole midagi imelikku. Selleks arbitraaž ongi, et tõde välja selgitada," lisas Käo diplomaatiliselt.

ABC Kinga endisi omanikke ostu-müügitehingu ja hilisema vaidluse juures esindanud Soraineni vandeadvokaat ja partner Toomas Prangli vabandas ja ütles, et tal ei ole võimalik midagi rohkemat lisada.

Ka Kalmer Mäekallas ei tahtnud arbitraaži kaebamise kohta midagi öelda. "Ma ei kommenteeri seda kuidagi," sõnas ta kärsitult.

Börsi reglemendi järgi on emitent kohustatud viivitamatult avalikustama teabe kõigist tema poolt ja tema suhtes algatatud kohtu- ja vahekohtumenetlustest. Samuti kõigist kohtu ja vahekohtu otsustest ja muudest otsustest, mis mõjutavad või võivad mõjutada emitendi väärtpaberite hinda.

Emitent on kohustatud viivitamatult avalikustama teabe ka sellistest olulistest muudatusest oma tegevuses või emitendiga seotud muudest asjaoludest, mida ei ole otseselt reglemendis käsitletud, kuid mis pole avalikult teada ja mis oma mõju tõttu emitendi varadele, kohustustele, tegevusele või mainele võivad mõjutada noteeritud või kaubeldava väärtpaberite hinda.

Iga börsiemitent on reglemendi kohaselt ise kohustatud hindama ühe või teise asjaolu võimalikku mõju väärtpaberite hinnale ning vajadusel hinnatundliku teabe avalikustama. Kohtuvaidluste puhul tuleb emitendil otsustada, kas vaidlus oma loomult ja tähenduselt võib mõjutada väärtpaberi hinda või mitte, ning lisaks sellele tuleb emitendil arvestada ka üldist olulisuse kriteeriumi.

Praegusel juhul on emitent nii vaidluse sisu kui ka hagi hinna alusel hinnanud menetluse väärtpaberi hinda mittemõjutavaks. Kuna vaidlusaluseks summaks on väidetavalt 6 miljonit krooni, siis arvestades Tallinna Kaubamaja varade ja käibe mahtu, ei ole ilmselt tegemist summaga, mis olulisuse aspektist võiks aktsia hinda märkimisväärselt mõjutada. Seetõttu ei ole börsil alust arvata, et Tallinna Kaubamaja oleks reglemendi nõuete vastu eksinud.

Hetkel kuum