Maria Jotautas • 20. detsember 2010 kell 21:00

Müüja vastutab garantii alusel

Sageli samastatakse toote garantii ja seaduse alusel tekkinud müüja vastutus toote puuduste eest. Müüja ja ostja eeldavad, et müüja on kohustatud teatud ajaks garantii andma ja pärast seda ta puuduste eest enam ei vastuta. See ei ole nii. Võlaõigusseaduse alusel vastutab müüja kauba puuduste eest sõltumata sellest, kas ta andis kaubale garantii või mitte.

Kui asja on ostnud tarbija, vastutab müüja asja puuduse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Kui puudus ilmneb kuue kuu jooksul, eeldatakse, et asi oli juba üleandmisel defektne. Kui müüja tahab väita, et puudust üleandmisel polnud ja see on tekkinud hiljem nt ostja süül, peab ta seda ise tõendama. Pärast kuut kuud peab tõendama ostja, et toode oli juba üleandmisel defektne.

Ettevõtjast ostjale seadus soodusaega ette ei näe, ta peab alati ise tõendama, et puudus tuleneb müüjast. Kohtusse saavad nii tarbijast kui ka ettevõtjast ostja pöörduda kolme aasta jooksul.

Garantii andmisega annab müüja lisaks seaduses sätestatule lubaduse müüdud asi ettenähtud tingimustel tasuta/tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil selle vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.

Garantii andmine ei ole kohustuslik ja ostja ei saa seda nõuda (erand on ehitise garantii), tegu on "lisaboonusega". Garantii andmisel vastutab müüja nii seaduse kui ka garantiitingimuste alusel. Ostja valib, kummal alusel ta nõudeid esitab.

Eeldatakse, et müügigarantiiga on hõlmatud kõik asjal garantiiajal ilmnenud puudused. St ostja ei pea tõendama, et toode oli juba üleandmisel defektne. Eeldatakse veel, et parandamine/asendamine toimub tasuta, asendatule kehtib uus sama pikk garantii ja parandamisel pikeneb garantii (kui tingimustes pole kirjas teisiti).

Kui ainus garantiitingimus on "tootele kehtib garantii üks aasta", vastutab müüja mis tahes asjal ilmnevate puuduste eest. Kui müüja soovib väita, et defekti tekitas hoopis ostja, peab müüja seda ise tõendama. Kui ostja pöördub kohtusse, on müüja tõenduslikult väga halvas positsioonis.

Seega on oluline sätestada täpsed garantii tingimused, mis ütlevad, kui kaua milliste puuduste suhtes garantii kehtib ja mis kohustusi peab ostja garantii kehtivuse eeldusena täitma.

Hetkel kuum