Katariina Krjutškova • 8. jaanuar 2011 kell 10:39

Reformierakond lubab kiiret kohut ja uut vanglat

Reformierakonna avalikustas sisejulgeoleku- ja turvalisuspoliitika programmi, kus lubab valijatele, et ehitatakse uus Tallinna vangla ning süütegude menetlemine muutub kiiremaks ja arusaadavamaks.

„ Meile on oluline õigusruumi selguse ja arusaadavuse suurendamine. Jätkame Eesti õigussüsteemi korrastamist selles suurema kooskõla ja lihtsuse saavutamiseks ning ülereguleerimise vältimiseks. Oluline on see, et kodanik leiaks kogu valdkonna seadused ühest tekstist ning saaks üheselt aru oma õigustest ja kohustustest. Muudame süütegude menetlemist kiiremaks ja arusaadavamaks, samuti ehitame uue Tallinna vangla,“ lausus justiitsminister Rein Lang. 

„Võtame vastu uue kohtute seaduse, mis muudab kohtusüsteemi ühtseks tervikuks ja viib selle välja täitevvõimu korralduse alt. Kohtumenetluse pikkus tsiviilasjas ei tohi reeglina ületada 100 päeva ühes kohtuastmes. Eelarvevõimaluste tekkel laiendame tasuta õigusabi kättesaadavust abivajajatele,“ lisas Lang. 

Eraldi tuuakse programmis välja, et avaliku korra tagamisel tuleb kasutada minimaalselt jõudu ja järgida demokraatlikke väärtusi, ning rõhutatakse, et kodanik ei tohi oma riiki karta.

"Võimaldame süütegude heastamist mitmesuguste alternatiivsete karistusvormide (ühiskondlikult kasulik töö jmt) kaudu," lubab erakond.

Lisaks soovib reform arendada naabrivalvet, abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate liikumist.

Pääste-, politsei- ja piirivalveasutused tuleb programmi kohaselt varustada tehnika viimase sõnaga, Ida-Virumaale aga rajada uus sisekaitseakadeemia.

Tähtsaks peetakse ka koolivägivalla tõkestamist, korruptsiooni ennetamist, küberturvalisuse tagamist, pikaajalise julgeolekustrateegia planeerimist ning uue avaliku teenistuse seaduse vastuvõtmist.

 

 

Hetkel kuum