Silvia Kruusmaa • 14. märts 2011 kell 10:25

Rakvere linnapea kriminaalasi saadeti kohtusse

Viru Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab Rakvere linnapead Andres Jaadlat korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangute korduvas teadvas rikkumises suures ulatuses aastatel 2007-2008.

Andres Jaadla pani süüdistuse kohaselt aastatel 2007-2008 linnapeana oma töö- ja teenistuskohustuste täitmise raames korduvalt toime erinevaid korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumisi. Teda süüdistatakse linna esindajana tema endaga seotud äriühingutega OÜ Kesklinna Pargid, OÜ Rakvere Elamuhooldus ja Rakvere Linnahoolduse OÜ tehingute tegemises või ka antud äriühingute majandushuve oluliselt mõjutavates küsimustes linnavalitsuse istungitel otsuste tegemises osalemises.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt oleks Andres Jaadla pidanud ennast taandama temaga seotud ettevõtetega seotud küsimuste lahendamisest ja mitte osalema linnapea ning linnavalitsuse liikmena nimetatud otsuste tegemises. Samuti poleks ta tohtinud temaga seotud ettevõtetega sõlmida lepinguid. Kuna tehtud tehingute maht ületas igal üksikul juhul vähemalt sajakordselt tollal kehtivat kuupalga alammäära ning Andres Jaadla osalusel tehtud otsused mõjutasid olulisel määral antud äriühingute majanduslikke huve, on Andres Jaadla tegevus vaadeldav kriminaalkuriteona KarS § 3001 lg 1 mõttes.

Kohtueelset menetlust viisid läbi Ida Prefektuuri kriminaalbüroo korruptsioonikuritegude teenistus ja Viru Ringkonnaprokuratuur.

Kriminaalasja hakatakse arutama Viru Maakohtus üldmenetluse korras.

Hetkel kuum