Sirje Rank • 23. mai 2011 kell 6:59

FT kolumnist: euroala võlakriis järjest ohtlikumas seisus

Euroala võlakriis on jõudmas oma kõige ohtlikumasse seisu.

Euroopa Keskpanga vastuseis Kreeka võlgade restruktureerimisele on olnud teada, kuid et see on sedavõrd jäik, seda ei osatud oodata, nendib Münchau. Pank ähvardab, et kui seda teed minnakse, lõikab keskpank ära Kreeka pankade juurdepääsu keskpanga laenurahale. See tähendaks euroala võlakriisi ägenemist, mis kukutaks Kreeka rahaliidust välja paari päevaga.

Sisuliselt ähvardab keskpank valla päästa sellise segaduse, mis võib kogu valuutaliidu kollapsi põhjustada, kirjutab Münchau.

Münchau arvab, et poliitikud ei hakka proovima, kas keskpank blufib, ning et vähemalt lähiajal Kreeka võlakirjade restruktureerimist ei tule. Pigem võidakse välja töötada lahendus, mis sarnaneb 2009. aastal välja töötatud nn Viini algatusele, kus EBRD eestvedamisel veendi lääneriikide panku, et nad oma raha Kesk- ja Ida-Euroopast järsult välja ei tõmbaks. Sarnane lahendus võiks olla võimalik Kreeka puhul – veenda investoreid, et nad nõustuks Kreeka toetamiseks mingit osa oma investeeringutest Kreeka võlakirjadesse hoidma. Selline žest aitaks ehk Kreeka uuele abipaketile Saksa parlamendis hõlpsamalt toetust saada. Kreeka võlaprobleemi see muidugi ei lahendaks.

Münchau soovitab Euroopa poliitikutel lõpetada uute sõnade leiutamine (a la reprofileerimine) ja võimaldada selle asemel hoopis euroala ajutisel kriisihaldusmehhanismil EFSF osta teisesel turul hädas euroala riikide võlakirju. Selge eesmärgiga võlad restruktureerida. EFSF võiks oma AAA reitinguga võlakirju vahetada Kreeka võlakirjade vastu – suure allahindlusega muidugi. Vastaspool kannaks kahju, kuid saaks vastu AAA reitinguga võlakirja. See oleks vähem kulukas lahendus kui Kreeka täielik pankrot või täielik väljaaitamine maksumaksja rahaga.

Mida aga arvata „reprofileerimisest“? Münchau nendib, et see võidaks Kreekale aega, kuid sama eesmärk on ju ka IMFi ja ELi abilaenudel. Pigem näib, et see võib osutuda hoopis kõige halvemaks lahenduseks, kuna ei kergenda oluliselt Kreeka võlakoormat, riskides samas vallandada Kreeka täieliku kollapsi.

Münchau arvates on euroalal kolm valikut – kas järgida Euroopa Keskpanka ja praegust võlga järjest refinantseerida nii kaua kui see vajalik on, muuta EFSFi reegleid ja vahetada Kreeka võlakirjad EFSFi võlakirjade vastu või Kreeka võlad täielikult restruktureerida, tulgu, mis tuleb. Kosmeetilised muudatused ei aita.

Hetkel kuum