Kadrin Karner • 25. mai 2011 kell 10:03

Ühing: Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni raportist selgus, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul. Nende hulgas ka Eesti.

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti sõnul tingis sellise hinnangu peamiselt asjaolu, et seni ei ole ainsatki jõustunud kohtuotsust või algatatud kriminaalmenetlust, mis puudutaks Eesti ettevõtete poolt välismaal altkäemaksu andmist või välisettevõtete poolt Eestis altkäemaksu andmist. „Regulatsioonide asjakohasusele saab kõige paremini hinnanguid anda, vaadates nende rakendamist praktikas,“ sõnas ühingu juht Asso Prii.

Suurimate puudujääkidena on Eesti puhul välja toodud mittetoimiv väärkäitumisest teavitajate kaitse avalikus- ja erasektoris, nõrgad auditeerimisstandardid ning korruptsioonikuritegudega tegelevate politseinike ja prokuröride vähene koolitamine. Samuti vajavad kohtupraktika kujunemisel lõplikku hinnangut  korruptsioonikuritegude eest ette nähtud karistused ning kuritegude aegumisperioodid.

Korruptsiooni ennetavate meetmete elluviimiseks vajalikke pingutusi ega riigi rahalist panust ei tohiks vähendada, kuna kõrge korruptsiooni tase ühiskonnas kahandab riigi konkurentsivõimet, moonutab ausat konkurentsi ja seeläbi pidurdab majanduse arengut, leiab ühing Korruptsioonivaba Eesti. „Paraku aga täideti eelmisel aastal valitsuse korruptsioonivastase strateegia eesmärkidest vähem kui pooled,“ lisas Prii.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on korruptsiooni vastu võitlemine ning läbipaistvuse suurendamine ühiskonnas. Alates 2000. aastast täidab ühing rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali esindaja rolli Eestis.

 

Hetkel kuum