Sirje Rank • 7. juuni 2011 kell 13:20

Brüssel soovitab Eestil leevendada madalapalgaliste maksukoormat

Euroopa Komisjon avalikustas täna konkreetsed soovitused igale liikmesriigile, mis on osa laiemast raamistikust ee ELi ja eriti euroala majanduspoliitikat tihedamaks koordineerimiseks.

Soovituste aluseks on riikide esitatud tegevuskavad.

Eesti puhul on komisjoni üheks soovituseks kergendada tööjõumakse eelkõige madalama ja keskmise tulu saajatel, kelle seas tööpuuduse probleem on eriti suur. Samuti soovitatakse aktiivseid tööturumeetmeid paremini suunata eelkõige noorte ja pikaajaliselt tööta olnute hõiveprobleemide lahendamiseks, et vähendada vaesuse süvenemise riski.

Eelarves soovitab komisjon Eestil kulud rangelt kontrolli all hoida ning avaliku sektori raha efektiivsemalt kulutada. Hiljemalt 2013. aastaks peaks Eesti riigieelarve olema struktuurses ülejäägis ning 2012. aastal ei tohiks eelarve defitsiit kerkida üle 2,1% SKPst.

Soovitustes on ära märgitud ka Eesti majanduse energiamahukus, mille vähendamiseks soovitatakse suuremat tähelepanu pöörata energiasäästu võimalustele eelkõige transpordisektoris ja ehitiste energiasäästlikkuse suurendamisel. Hea tuleks seista ka turu parema toimimise eest.

Haridussüsteemi reformimisel soovitab komisjon keskenduda eelkõige meetmetele, mis parandaks koolieelse ja kutsehariduse kvaliteeti ja kättesaadavust, ning tugevdada kutsekvalifikatsiooni süsteemi. Rohkem tuleb tähelepanu pöörata tööturu tegelikule vajadusele ning pakkuda vähema ettevalmistusega inimestele rohkem võimalusi elukestvas õppes osaleda. 

Hetkel kuum