Kadrin Karner • 16. juuni 2011 kell 11:09

Euroopa Komisjon ähvardab Eestit kohtuga

Euroopa Komisjon on saatnud Eestile põhjendatud arvamuse seoses tööandjapensionide direktiivi mittetäieliku ülevõtmisega riigi õigusesse. Kui Eesti ei võta kahe kuu jooksul asjakohaseid meetmeid üle, võib komisjon otsustada kaevata Eesti Euroopa Kohtusse.

Euroopa Komisjon tegi täna otsuse kaevata Poola Euroopa Kohtusse, kuna Poola ei ole tööandjapensionide direktiivi riigi õigusse täielikult üle võtnud, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Kõnealune direktiiv toob palju kasu nii tööandjatele kui ka töötajatele, võimaldades pensionifondidel hallata tööandjapensioniskeeme teises liikmesriigis asutatud ettevõtete eest ning lubades üleeuroopalisel ettevõttel omada oma kõigi Euroopa tütarettevõtete puhul vaid üht pensionifondi.

Millised on kõnealused eeskirjad? 

Enne tööandjapensionide direktiivi (2003/41/EÜ) jõustumist tegutsesid tööandjapensioni pakkujad enamasti üksnes selles liikmesriigis, kus nad olid asutatud. See tähendas seda, et näiteks kümnes liikmesriigis esindatud ettevõtja pidi kasutama kümne erineva pensionipakkuja teenuseid. Tänu direktiivile ei ole see enam vajalik, mis võimaldab saavutada mastaabisäästu ning säästab seega nii tööandjate kui ka töötajate kulusid, pakkudes samas ka kõrgema tasemega kaitset.

Kuidas Poola ja Eesti eeskirju rikuvad?

Kogu direktiivi riigi õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 23. september 2005, kuid kumbki liikmesriik ei ole direktiivi mitmeid sätteid rakendanud.

Kuidas kannatavad seetõttu kodanikud ja/või ettevõtjad?

Kuna need kaks liikmesriiki ei ole rakendanud direktiivi mitmeid sätteid, ei järgita pensionifonde käsitlevaid ühiseid eeskirju kogu ELis samal tasemel. See tähendab näiteks seda, et Poola ja Eesti tööandjapensionifondide liikmetele ja soodustatud isikutele ei pruugi olla tagatud samal tasemel kaitse, õiguskindlus ja tagatised nagu mujal ELis.

Hetkel kuum