Silvia Kruusmaa • 6. juuli 2011 kell 9:21

Eestis vähenes töötus kõige kiiremini

Statistikaameti andmetel oli 2011. aasta I kvartalis Eesti töötuse määr 14,4%, aasta varem aga rekordkõrge 19,8%. Aastaga vähenes tööpuudus meil Euroopa Liidu (EL 27) riikidega võrreldes kõige kiiremini.

"Siin tuleb muidugi arvestada, et Eesti 2010. aasta I kvartali võrdlustase oli erakordselt kõrge. Nii sellele eelnenud kui ka järgnenud kvartalites oli töötus madalam. Seega võib eeldada, et edaspidi Eesti töötus nii kiiresti ei vähene ja jääb veel mõnda aega Euroopa keskmisest kõrgemaks," kirjutas statistikaameti analüütik Yngve Rosenblad ameti blogis.

Ülemaailmne majanduskriis hakkas Eesti tööturunäitajatele mõju avaldama 2008. aasta teises pooles, kasvatades töötute arvu juba 2009. aasta keskpaigaks enam kui kolmekordseks. Raskem aeg oli aga alles ees. Kui 2009. aasta I kvartalis oli töötuse määr 11,4%, ületades märkimisväärselt EL liikmesriikide keskmist, siis 2010. aasta I kvartaliks saavutas töötus rekordtaseme 19,8%, mis jäi ELi võrdluses alla vaid Lätile. Samal perioodil tõusis ELi keskmine töötuse määr vaevalt 1,5% võrreldes Eesti enam kui 8% tõusuga. 2010. aasta jooksul hakkas töötus siiski jõudsalt vähenema, jõudes IV kvartalis 13,6%ni.

Kui 2009. aastal rühkisid kõigi Balti riikide töötusenäitajad tõusuteed, siis 2010. aastal toimus kriisist taastumine väga erineva tempoga. Eesti näitajad hakkasid otsustavalt paranema, Lätis kahanes töötus aga poole aeglasemalt ja Leedu tööturg oli püsivalt madalseisus (töötuse määr kahanes aastaga vaid 1%).

2010. aasta andmete põhjal liikus Eesti ELi riikide töötuse pingereas järjekindlalt paremuse poole, langedes majanduskriisi tipu teiselt kohalt seitsmendaks. 2010. aasta lõpus oli tööpuuduse määr kõrgem Hispaanias, Leedus, Lätis, Kreekas, Iirimaal ja Slovakkias. 

Vaadeldes, kuidas majanduskriisi teine pool on mõjutanud tööturunäitajaid, jagunevad ELi liikmesriigid mitmesse rühma, märkis analüütik. "Tööpuudus on peale Eesti võrdlemisi kiiresti langenud ka Lätis, Soomes ja Rootsis. Teise rühma moodustavad Hispaania, Kreeka, Iirimaa, Portugal, Bulgaaria ja Sloveenia, kus töötus siiani kasvab. Need on ka suures osas riigid, kes on pidanud toimetulekuks EL-ilt finantsabi paluma. 2011. aasta I kvartalis oli töötuse määr kõrgeim Hispaanias (21,3%). On ka mõni riik, kus tööpuudus ei ole kogu majanduskriisi jooksul märkimisväärselt tõusnud (näiteks Belgia, Luksemburg, Austria)," kirjeldas Rosenblad.

Töötuse määr (tööpuuduse määr) on töötute osatähtsus tööjõus (tööga hõivatute ja töötute koguhulk 15–74aastastest). Ülaltoodud hinnangud põhinevad tööjõu-uuringu andmetel. Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast ja igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid harmoneeritud metoodika alusel ELi kõigis riikides.

Hetkel kuum