Indrek Kald • 16. september 2011 kell 7:51

Aaviksoo soovib haridusrahale sihtotstarvet

Haridus- ja teadusministeerium tegi valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu eelarveläbirääkimistel ettepaneku haridustoetuste eraldamise põhimõtete muutmiseks.

Riigi poolt kohalikele omavalitsustele eraldatav haridustoetus peaks jagunema sihtotstarbeliselt põhikooli- ja gümnaasiumiastme vahel. See muudaks haridustoetuse kasutamise läbipaistvamaks ja arusaadavamaks. Uus kord hakkaks kehtima 1. jaanuarist 2012.

Kehtiva korra kohaselt eraldatakse omavalitsustele toetust põhi- ja gümnaasiumihariduse korraldamiseks ühe summana. Ettepaneku järgi ei saa enam põhiharidusele mõeldud vahendeid kasutada gümnaasiumihariduse rahastamiseks ja vastupidi. Erandite tegemine on võimalik kohaliku omavalitsuse põhjendatud taotluste alusel, teatas ministeerium.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo on seisukohal, et koolihariduse riigipoolne toetamine peab olema jätkuvalt meie väga tugeva põhihariduse kvaliteedi ja õpetaja töö väärtustamise võti.

Praegune ristsubsideerimise võimalus tekitab olukorra, kus ebapiisavalt on raha nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmel, mille tulemusena ei saa maksta õpetajatele kõrgemat töötasu ning kannatab õppe kvaliteet.

Kohalikud omavalitsused peavad 491 kooli ning riik eraldab kohalikele omavalitsustele koolide pidamise toetuseks käesoleval aastal 200 923 713 eurot.

Hetkel kuum