Romet Kreek • 26. september 2011 kell 12:36

Amet: kooskõlastada saab vaid Tallinna Vee kulupõhist hinda

Kooskõlastada saab vaid kulupõhist hinda, mis tagab ettevõtjale tulukuse üksnes põhjendatud määras, kommenteeris konkurentsiamet vaidlust ASiga Tallinna Vesi. 

Amet selgitas Tallinna halduskohtule, miks ei saa Tallinna Vee hinnataotluse kooskõlastamisel lähtuda erastamislepingust, teatas konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits.

Amet lähtub oma tegevuses ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest ja on vaidlusaluses otsuses põhjalikult selgitanud, et kooskõlastada saab vaid kulupõhist hinda, mis tagab ettevõtjale tulukuse üksnes põhjendatud määras, märkis ta.

See tähendab, et hind peab alati olema seadusega kooskõlas ja seda tuleb ka pidevalt kontrollida. Erastamisel sõlmitud kokkulepe ei saa asendada hinna kehtestamisel ja kooskõlastamisel seaduse kohaselt nõutavat igakordset kulupõhisuse kontrolli, teatas amet.

Ettevõtjal ei saa olla õiguspärast ootust, et ta võiks rakendada veeteenuse hinda, mille nõuetelevastavust ei ole seaduse järgi kontrollitud, seisab konkurentsiameti selgituses.

29. augustil halduskohtule esitatud vastuses ettevõtte kaebusele on konkurentsiamet asunud seisukohale, et Tallinna linnavalitsuse poolt erastamise läbiviimisel veeteenuse hinna kujundamisel kasutatud põhimõtted olid ebaõiged ning vastuolus erastamise ajal kehtinud õigusega, teatas Tallinna Vesi täna börsile.

Nii on konkurentsiamet väitnud et "veeteenuse hinna kujundamine tulenevalt [erastamise käigus esitatud] pakkumisest ei ole lubatud", et "ei saa nõustuda asjaoluga, et veeteenuste hinna osas võiks teha pakkumist väidetava eesmärgiga saavutada väikseim võimalik tariifi tõus" ning "on vale [...] väide, nagu erastamislepingust tulenev tariifirežiim oleks täielikus kooskõlas erastamise ajal kehtinud seadustega", teatas Tallinna Vesi.

Hetkel kuum