Kaisa Gabral • 28. oktoober 2011 kell 11:43

Riik võiks meiega rääkida, mitte teerulliga üle sõita

Tööandjate keskliidu volikogu liikme Meelis Virkebau sõnul oleks töötukassa reservide riigi alla minemise osas vaja kolmepoolset diskussiooni tööandjate, töövõtjate ja riigi vahel. Hetkel sõidab riik tema sõnul teistest teerulliga üle.

"Ma tahaksin näha seda, et valitsus vaataks tööandjaid ja töövõtjaid rohkem kui partnereid. Selles küsimuses oleks vaja kolmepoolset läbirääkimist, et saavutada mingi kompromiss," märkis ta.

Järgneb intervjuu Meelis Virkebauga:

Riik plaanib haigekassa ja töötukassa reservid riigikassaga ühendada. Kas selline muudatus on teie arvates vajalik?Kõige otstarbekam on see süsteem, mis täna toimib. See on tööandjate ja töövõtjate raha, mis on koondunud töötukassasse ja see raha võetakse meilt ära. Tahes-tahtmata tekib küsimus, et kas me võime olla kindlad, et seda raha kasutatakse tulevikus otstarbekalt ja nii, nagu on ette nähtud.

Kui töötus peaks suurenema, siis võivad väljamaksed neile sattuda?No just. Aga ma ei räägi homsest päevast, vaid üldisest põhimõttest. Sest  praegu me oleme postitsioonil, et töötuskindlustusmakse praeguste reservide juures võiks alandada.

Kuid seda ettepanekut pole veel kaalumisele võetud?Tööandjate esindajad ja ametiühingute esindajad olid ka viimasel töötukassa nõukogu koosolekul selle poolt, et seda teha. Riigi esindajad nõukogus olid selle vastu.

Tööandjad olid vastu ka sellele, et töötukassa raha liigub riigikassasse, kuid riik ikkagi tahab seda teha?Meil on selline arusaamine, et seda soovitakse jõuga läbi suruda. Me ei taha, et seda raha kasutatakse riigi likviidsusprobleemide lahendamiseks.

Saan aru, et eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise, kaks lugemist on veel jäänud. Mida plaanite ette võtta?Ega me valitsejate vastu rohkem ei saagi, kui nendega kohtuda ja püüda neid oma arvamusega mõjutada.

Enn Veskimägi mainis, et riigi säärane käitumine paneb teid volikogus mõtlema, et kas tasub üldse koos istuda seal, kui teie sõna kuulda ei võeta? Olete sellega kursis?Päris täpselt ei ole. Aga ma tahaksin näha seda, et valitsus vaataks tööandjaid ja töövõtjaid rohkem kui partnereid. Selles küsimuses oleks vaja kolmepoolset läbirääkimist, et saavutada mingi kompromiss.Ühele arenenud Euroopa riigile selline ühepoolne läbisurumine ei sobi. See ei näita riigi kõrget arengutaset. Siin on ju mitmed rasked küsimused saanud läbi ajaloo lahendusi, et peetakse läbirääkimisi.

Mis te arvate, mis võiks olla valitsuse sellise käitumise põhjuseks?See on äkki meie valitsejate kasvuraskus, kui niiviisi tallatakse maha sotsiaalpartnerid riigis. Ma arvan, et see on inetu ja näitab seda, et me pole veel jõudnud euroopalike heade tavadeni.

Soovin teile jaksu ja vast tekib sel teemal veel ka diskussioon.Kohtuda ja rääkida on vaja, mitte teerulliga üle sõita!

 

Hetkel kuum