Anne Oja • 21. detsember 2011 kell 13:23

Vitsut: Intrumi koondamine Eestisse on õige samm

Intrum Justitia tegevuse koondamine Eestisse on õige samm, leiab Intrum Justitia ASist aasta hiljem võlgade sissenõudmisega alustanud Majanduskaitse Büroo asutanud Lauri Vitsut.

"Intrum Justitia on kahtlemata olnud tubli," ütles Vitsut konkurendi kohta. Kontserni tegevuse Eestisse koondamist peab Vitsut õigeks sammuks, sest Vitsuti hinnangul on Intrumi kontsernil Eestis olemas nii oskusteave kui ka vajalik meeskond. Kliendid on enam-vähem samaealistel võlanõudjatel aga pisut erinevad, sest Majanduskaitse Büroo tegeleb ainult raskete ja eriti raskete võlgadega.

"Oluliseks teguriks ei ole mitte käive, vaid realiseeritud ehk sissenõutud ja rahuldatud nõuete hulk," kirjeldas Vitsut võlanõudjate äri eripära.

"Siiamaani on ühiskond püüdnud ignoreerida võlgade temaatikat. Heas seltskonnas ei olnud kombeks võlgadest ja nende sissenõudmisest rääkida," lausus Vitsut. "Tänases majandusolukorras peame aga tõdema, et võlgade teemast on saamas ellujäämise küsimus."

Vitsuti hinnangul on võlgade sissenõudmise valdkonna käive kogu Euroopat arvestades suhteliselt suur ning ettevõtete debitoorne võlgnevus on majandussurutise tingimustes oluliselt kasvanud.

"Raskemaks on muutunud sissenõudmise protsess ise, ka võlgnike rahalised võimalused oma kohustusi tasuda on muutunud ahtakeseks," selgitas Vitsut.

"Kuuldavasti on Euroopa Komisjon hakanud otsima nõuandjaid, kes suudaks esialgu kahele liikmesriigile Kreekale ja Itaaliale nõua anda, kuidas muuta maksude sissenõudmist efektiivsemaks. Teatavasti ei ole Kreekas üldse kombeks riigimakse maksta ja Itaalias on juba ajalooliselt väljakujunenud nn topeltraamatupidamise süsteem."

Vitsut lisas üldist turuolukorda kirjeldades: "On hakatud mõistma, et maksude sissenõumine on üks probleemi lahendamise võtmetest, mida ei saa alahinnata." 

Hetkel kuum