Indrek Kald • 9. jaanuar 2012 kell 7:48

Õdede liit soovib haiglate liidult ja haigekassalt palgatõusu

Õdede liit tegi koos tervishoiualatöötajate ametiühingute liiduga haiglate liidule ja haigekassa nõukogule ettepaneku alustada 2013. aastast kehtima hakkava tunnitasu alammäära läbirääkimisi.

Õdede liidu ettepanek on tõsta õendustöötajate ja hooldajate tunnipalga alammäära alates järgmisest aastast ligikaudu ühe euro võrra.

"Alanud aastal suurenes haigekassa eelarve kaheksa protsendi võrra, mis võimaldab tööandjatel tõsta õendustöötajate ja hooldajate palk 2009. aasta tasemele, kuid sellest ei piisa, et õdede töötasu panuse ning vastutusega vastavusse viia. Õdede ja hooldajate alamtunnitasu tõstmine ligikaudu ühe euro võrra on meie hinnangul ühiskonnas vastuvõetav ning ka võimalustega vastavuses," ütles õdede liidu president Ester Pruuden.

Õdede liidu ja tervishoiualatöötajate ametiühingute liidu ettepaneku kohaselt hakkaks alates 2013. aastast kehtima tunnipalga alammäär õele, ämmaemandale ja tervishoiuteenust osutavale spetsialistile viis eurot tunnis (arvestuslikult 840 eurot kuus) ja hooldajale kolm eurot tunnis (arvestuslikult 504 eurot kuus).

"Ilma palgatõusuta ei ole võimalik tagada tervishoiuteenuste kättesaadavust vähemalt senisel tasemel. Õdedel on tervishoiuteenuste osutamisel järjest rohkem ülesandeid ja vastutust ning teenuste kättesaadavus sõltub samuti üha rohkem õdedest, kes paraku tervishoiu rahastamise vähendamist kõige valusamalt oma nahal tunda said," ütles Pruuden.

Alates 2008. aastast kehtinud kollektiivlepingu järgi on tunnipalga alammäär õele, ämmaemandale ja tervishoiuteenust osutavale spetsialistile 3,83 eurot tunnis (arvestuslikult 644 eurot kuus) ja hooldajale 2,11 eurot tunnis (arvestuslikult 354 eurot kuus). 2009. aastal kärbiti tervishoiuteenuste hindasid 6% võrra, mis tõi kaasa õdede palgakärpe keskmiselt 15% ulatuses. Haigekassa nõukogu ennistas tervishoiuteenuste hinnad 2012. aasta 1. jaanuarist.

Õdede liit on arvukaim ja kõigi maakondade õdesid ühendav organisatsioon, kuhu kuulub üle 4000 liikme ehk rohkem kui pool Eesti õeskonnast. Liitu kuuluvad nii üldõed kui kõikide õenduserialade õed: terviseõdedest pereõed ja kooliõed, kliinilise eriala õed nagu näiteks lasteõed ja koduõed, intensiivõed, hambaraviõed, vaimse tervise õed, õde-õpetajad ning ämmaemandad.

Tervishoiualatöötajate ametiühingute liit on hooldus- ja sotsiaaltöötajaid ühendav organisatsioon.

Hetkel kuum