Katre Pilvinski • 26. jaanuar 2012 kell 10:04

Valitsuse jõuvõte

Riigikogu sotsiaalkomisjon algatas töötuskindlustuse seaduse muutmise, mis annab valitsusele suuremad volitused töötukassa juhtimisel.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse sotsiaalkomisjoni täna algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tagatakse Eesti Töötukassa tegevuse nõuetekohane jätkumine olukorras, kus kassa kõrgeim organ, nõukogu, on muutunud otsustusvõimetuks, teatas Riigikogu pressitalitus.

Selleks muudetakse töötukassa nõukogu pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise korda, pannes valitsusele õigus ja kohustus võtta lõppjärgus vastu töötukassa tegevuse jätkumiseks hädavajalikud otsused seonduvalt kassa eelarve kinnitamise ja kassa juhatuse liikmete ametisolekuga.

Eelnõu algatamise poolt oli 6 sotsiaalkomisjoni liiget ja vastu 5 komisjoni liiget.

"Meie peamine eesmärk on tagada riigi põhiseaduslik kohustus aidata tööta jäänud inimesi töö otsimisel. Täna on see riigipoolne kohustus töötukassa osapoolte erimeelsuste tõttu ohtu sattumas ning sellel oleks väga tõsised tagajärjed nii meie tööturule kui ka majandusele üldiselt,“  ütles komisjoni esimees Margus Tsahkna. 

"Täna, kui valitseb oht, et töötukassa muutub töövõimetuks, pidi sotsiaalkomisjon võtma vastutuse, et töötukassa edasine töövõime tagada. Eelnõu ei too kaasa mingeid sisulisi muudatusi töötukassa otseses tegevuses ja säilib ka nõukogu pädevus. Eelnõu reguleerib vaid olukorda, kui nõukogu ei ole mingil põhjusel otsustusvõimeline. Selline regulatsioon kehtib praegu ka haigekassa puhul,“  ütles Tsahkna.

Valitsuse sekundaarne otsustusõigus tekib üksnes olukorras, kus kassa nõukogu ei ole otsuseid ise õigeaegselt teinud. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

 

Hetkel kuum