Anu Jõgi • 29. veebruar 2012 kell 13:07

Tallinn kavandab erakooli Tallinna Vene Lütseum

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõu, millega asutatakse sihtasutus Tallinna Vene Lütseum, määratakse sihtasutuse nõukogu ja sihtasutuse juhatuse liikmed ning kinnitatakse sihtasutuse põhikiri, teatab Raepress.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on asutatava sihtasutuse eesmärk põhikirja kohaselt riiklike õppekavadega määratud mahus tasuta põhi- ja üldkeskhariduse võimaldamine ning täienduskoolituse korraldamine. „Munitsipaalse erakooli loomine ei ole Eestis esmakordne, sellised koolid tegutsevad näiteks Keilas ja Saue vallas,“ märkis Kõlvart. „Tallinna linnale kooli loomine ja sihtasutuse tegevus täiendavaid lisakulutusi ei too ning ka õpilastele on seal õppimine tasuta.“

Sihtasutus loob võimalused kvaliteetse põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks ning mitmekülgseks õppekavaväliseks tegevuseks, tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks, toetab õpilasi ja pedagooge nende tegevuses jne. Lisaks arendab sihtasutus põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust, osaleb oma tegevuse eesmärgile vastavates liitudes, ühendustes ja organisatsioonides, taotleb eraldisi ja toetusi riigilt, omavalitsuselt ning muudelt isikutelt ja võtab vastu annetusi, sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning arendab nendega koostööd.

Sihtasutuse asutaja on Tallinna linn ja sihtasutuse asukoht on Linnamäe tee 10. Sihtasutuse asutamisel eraldatakse Tallinna Linnavalitsuse reservfondist ja kantakse sihtasutuse arveldusarvele rahalise sissemaksena üle sihtasutuse registreerimise ja koolitusloa taotlemisega seotud kuludeks 500 eurot.

Hetkel kuum