Alyona Stadnik • 7. märts 2012 kell 9:42

Narva elektrijaamad mehitab olulised töökohad

Narva elektrijaamad tagavad elektrijaama plaanipärase töö sellega, et on valmis vajadusel mehitama olulised töökohad mittestreikivate töötajatega.

"Streik tähendab seda, et streikiv töötaja ei tee tööd või lahkub tööpostilt. Tööposti saab uuesti mehitada ning streikija ei tohi takistada oma asendajat töötamast," kommenteeris Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS juhatuse liige Tõnu Aas.

Aas selgitas, et Narva elektrijaamad on valmis vajadusel mehitama olulised töökohad mittestreikivate töötajatega, kes tagavad elektrijaama plaanipärase töö. "Tootmismahtude säilimine ei tähenda seda, et energeetikud ei tohiks õpetajate toetuseks streikida - streik ja mahu vähenemine ei ole vältimatult seotud ning ka plaanitud mahtude juures säilib võimalus toetusstreigiks," märkis ta.

Toetusstreigi läbiviimise kavatsusest on teada antud ainult Eesti elektrijaamast, teisi tootmisüksusi, sh Balti elektrijaama, streik ei puuduta. Vastavalt seadusele peab ametiühing streigi korral planeeritava koormuse vähendamise kooskõlastama tööandajaga ehk Narva elektrijaamadega.

"Tootmisvõimsuste vähendamine on lubatud ainult kokkuleppel, kusjuures täpselt tuleb määratleda, milline tootmisvõimekus peab säilima. Hetkel peavad Narva elektrijaamad läbirääkimisi ametiühingute esindajatega. Kui kokkulepet ei saavutata, kaasatakse läbirääkimistesse riiklik lepitaja. Riikliku lepitaja otsus on kohustuslik," märkis Aas.

Hetkel kuum