Indrek Kald • 22. märts 2012 kell 5:57

Riigikogu valib täna uue juhatuse

Täna valitakse riigikogule uus juhatus, esimeheks kandideerivad praegustel andmetel senine spiiker Ene Ergma IRList ja sots Eiki Nestor.

Esmalt valitakse riigikogu esimees. Kandidaadi võib üles seada riigikogu liige, ülesseatu peab andma kandideerimiseks nõusoleku. Riigikogu esimeheks valitakse kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häältearvu, korraldatakse kahe kõige rohkem hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Võrdse häältearvu korral heidetakse liisku. Kui riigikogu esimehe valimisel on üles seatud ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt- kui vastuhääli.

Pärast esimehe valimist seatakse üles aseesimeeste kandidaadid. Esimeseks aseesimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat. Võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor.

Hääletamine riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimisel on salajane. Riigikogu liikmel on nii esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl. Riigikogu esimehe ja aseesimeeste volitused algavad pärast valimistulemuste teatavakstegemist.

Praegu on riigikogu esimees Ene Ergma, aseesimehed on Jüri Ratas Keskerakonnast ja Laine Randjärv Reformierakonnast.

Hetkel kuum