3. aprill 2012 kell 9:41

Eesti majandus kasvab tänavu 1,7%

Rahandusministeeriumi prognoosi järgi näitab Euroopa majandus stabiliseerumise märke, mis lubab ka Eestile püsivat majanduskasvu.

Sel aastal on seoses nõrgenenud ekspordivõimalustega oodata 1,7 protsendilist majanduskasvu, kuid tänu tugevnevale sisenõudlusele järgmisel aastal kiireneb see kolme protsendini ning püsib aastatel 2014-2016 3,5 protsendi juures, teatab rahandusministeerium.

Tarbija kindlustunne on taastumas.Võrreldes rahandusministeeriumi suvise prognoosiga, kui Euroopa ja Eesti tarbijate kindlustunne oli järsus languses, on tarbijakindlus praeguseks stabiliseerunud ning euroala kriisist väljumas. Olulist mõju on selleks avaldanud euroalariikide poliitika ning fiskaallepingu ja tulemüüri moodustamine.“Pikka aega kestnud sünge meeleolu taustal ei ole 1,7% kasv halb uudis ning annab tunnistust sellest, et Euroopa reformid ja säästumeetmed on olukorda stabiliseerinud. Investeerimis- ja tarbimisjulguse taastumine Eestis on hea alus laiemapõhjalisele arengule ning aja jooksul lisandub usutavasti ekspordi uus tõus,” märkis rahandusminister Jürgen Ligi.Sel aastal võib oodata kodumaiste investeeringute märkimisväärse kasvu jätkumist, mida toetab erasektori kõrval olulisel määral valitsussektori investeeringud Euroopa Liidu struktuurivahenditest ja CO2 kvoodimüügist.

Hinnatõus pidurdub, tööpuudus väheneb.Hinnatõus hakkab prognoosi järgi sellest aastast välistegurite mõju vähenemise tõttu järk-järgult aeglustuma. Kui kevadkuudel kõigub inflatsioon nelja protsendi juures, siis aasta teisel poolel alaneb energiatoodete hinnatõusu pidurdumise tõttu alla kolme protsendi. Aasta kokkuvõttes ulatub hinnatõus tänavu 3,3 protsendini, järgmisel aastal kolme protsendini ning püsib alates 2014. aastast 2,7 protsendi juures.Kiire majanduskasvu taustal on tööpuudus võrreldes kriisiaegse tipptasemega vähenenud üle ootuste ning aeglasema majanduskasvu tingimustes on seetõttu oodata tagasihoidlikumas tempos tööpuuduse vähenemist ja hõivatute arvu kasvu. Sellel aastal näeb prognoos ette tööpuuduse kahanemist 11,5 protsendini, järgmisel aastal 9,6 protsendini ning aastaks 2016 8,2 protsendini. Hõive kasvuks on 2012. aastal  võrreldes eelmise aastaga oodata 0,7 protsenti ning 2013. aastal üks protsent.

Keskmise palga kasv aeglustub.Majanduskasvu aeglustudes pidurdub ka keskmise kuu¬palga kasv käesoleval aastal 3,8 protsendini, kuid kiireneb taas juba järgmisel aastal viie protsendini. Aastaks 2016 ulatub palgakasv kuue protsendini. Reaalpalk hakkas eelmisest aastast alates taas kasvama ning sellel aastal on oodata reaalpalga suurenemist 0,5 protsenti ning 2016. aastaks kasvu kiirenemist 3,2 protsendini.Lähtudes makromajanduse prognoosist on rahandusministeerium korrigeerinud ka maksulaekumise ootusi. Võrreldes viimase prognoosiga võib maksude laekumine väheneda 19 miljoni euro võrra. Sellise stsenaariumi korral kujuneks valitsussektori puudujäägiks sellel aastal 2,6 protsenti SKP-st, mis oleks 0,5 protsendipunkti suurem eelmisel sügisel prognoositust. 

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum