Makse laekus riigikassasse üle ootuste 

Juunis laekus maksu- ja tolliameti andmetel riigieelarvesse makse 441,1 miljonit eurot, kuue kuu kokkuvõttes on eelarvest täidetud 48,3 protsenti aastaks plaanitust. Võrreldes eelmise aasta juuniga laekus makse 10,9 protsenti rohkem.

Maksutulu on tänavu laekunud keskmiselt kümnendiku võrra rohkem kui mullu sama ajaga. Riigieelarves plaanituga võrreldes on esimese poolaastaga laekunud makse veidi üle ootuste. Suurim ülelaekumine eelarve ootusega kõrvutades seondub käivete kasvust tingitud käibemaksuga. Ettevõtete tulumaksu laekus oodatust enam eelmiste aastatega võrreldes varasemate dividendimaksete tõttu erasektoris. Tänavuse kasvu põhjuseks olid ka suuremad dividendid riigisektoris, sh eelmisel aastal edasilükatud dividendid (RMK), teatas rahandusministeerium.

Sotsiaalmaksu laekus juunis 161,3 miljonit eurot, kuue kuuga on täidetud 49,4 protsenti eelarves kavandatust. Võrreldes eelmise aasta juuniga kasvas laekumine 6,9 protsenti. Mais oli palga väljamaksete kasv 7,9 protsenti ning seda vedas ehitussektor. Väljamakse saajate kasv kokku moodustas 2 protsenti, ehituses oli see aastases võrdluses ligi 7 protsenti.

Füüsilise isiku tulumaksu laekus juunis 29,6 miljonit eurot, kuue kuuga on eelarvest täidetud 27,1 protsenti. Juuni lõpuks on tulumaksu tagastatud 99 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama ajaga võrdne tase. Kohalikele omavalitsustele laekus juunis füüsilise isiku tulumaksu 55,5 miljonit eurot, mis on 7,9 protsenti enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Juriidilise isiku tulumaksu laekus juunis 42,8 miljonit eurot, eelarves plaanitust on täidetud 57,2 protsenti. Võrreldes eelmise aasta juuniga kasvas laekumine 6,5 protsenti. Kasv tuleb eelkõige riigisektori väljamakstud dividendidest. Erasektori dividendidelt tasutud tulumaks jäi eelmisele aastale alla, kuna sel aastal on hakatud dividende maksma varem.

Käibemaksu laekus juunis 134,4 miljonit eurot ja eelarves kavandatust on täidetud 49,4 protsenti. Võrreldes eelmise aasta juuniga kogunes käibemaksu 20,5 protsenti rohkem. Aastases võrdluses on käivete kasv endiselt kiireim ehitussektoris. Siiski on käivete kasvu pidurdumist märgata pea kõikides sektorites.

Aktsiise laekus juunis 69,2 miljonit eurot, poolaastaga on eelarvest täidetud 47,8 protsenti. Võrreldes eelmise aasta juuniga laekus aktsiise 7,1 protsenti rohkem, kuue kuu kokkuvõttes on laekumine kasvanud 6,8 protsenti.

Alkoholiaktsiisi laekus juunis 19,1 miljonit eurot ning kuue kuuga on eelarvest täidetud 48 protsenti. Aktsiisitõusule eelnenud varude kogumise mõju on kadunud ning laekumine kasvas võrreldes eelmise aasta juuniga 12,8 protsenti. Erinevalt möödunud kuust on deklareeritud alkoholikogused möödunud aastaga võrreldes märgatavalt kasvanud (sh õlle kogus 12,1%).

Tubakaaktsiisi laekus juunis 14,4 miljonit eurot ning poolaastaga on eelarves planeeritust laekunud 43,6 protsenti. Juunis deklareeritud sigarettide kogused vähenesid veidi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuid kuue kuu kokkvõttes kasvasid laekumised 11,5 protsenti. Sarnaselt alkoholile saab suuremaid järeldusi aasta alguse aktsiisitõusu mõjudest teha mõne kuu möödudes.

Kütuseaktsiisi laekus juunis 33,3 miljonit eurot ning kuue kuuga on eelarvest täidetud 48,9 protsenti. Vaatamata sellele, et juunikuu laekumised vähenesid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,6 protsenti, kasvasid poolaasta kokkuvõttes laekumised 4,3 protsenti. Suurt kuulist kõikumist viimastel kuudel põhjustas kütusepettusi piirava seadusemuudatuse jõustumine ning sellest tulenev turu kohandumine.

Ettemaksukonto muutus suurendas juunis laekunud maksusummasid 14,7 miljoni euro võrra 455,8 miljoni euroni. Ettemaksukonto positiivne muutus viitab, et juunis tehti uusi ettemakseid rohkem kui varasemaid ettemakseid ära kasutati.

Hetkel kuum