Kristi Malmberg • 12. september 2012 kell 9:30

Euroala pangad saavad ühtse järelevalvemehhanismi 

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku luua euroala pankade ühtne järelevalvemehhanism, mille raames lasub Euroopa Keskpangal (EKP) lõplik vastutus kõigi euroala pankade finantsstabiilsusega seotud konkreetsete järelevalveülesannete eest.

Liikmesriikide järelevalveasutustele jääb ka edaspidi oluline roll igapäevase järelevalve teostamisel ning EKP otsuste ettevalmistamisel ja rakendamisel, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esindus.

„Soovime lõpetada riikide ja nende pankade vahelise nõiaringi. Tulevikus ei tohiks pankurite kahjud jääda enam rahva kanda ja seada ohtu tervete riikide finantsstabiilsuse,” ütles Euroopa komisjoni president José Manuel Barroso. „Uue süsteemiga, mille tuumaks on Euroopa Keskpank ja milles osalevad ka liikmesriikide järelevalveasutused, taastatakse usaldus kõigi euroala pankade järelevalve vastu," lisas president.

Samuti teeb komisjon täna ettepaneku, et praegu toimiv Euroopa Pangandusjärelevalve koostaks ühtse järelevalvekäsiraamatu, mis aitaks säilitada ühtse turu terviklikkuse ja tagada kõigis 27s ELi riigis ühesuguse pangandusjärelevalve.

Komisjon kutsub nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles võtma 2012. aasta lõpuks vastu tänased määruseettepanekud ning ka uue pangandusliidu ülejäänud kolm komponenti, milleks on ühtsed kapitalieeskirjad, ühtsed hoiuste kaitsmise süsteemid ning pankade maksevõime taastamise ja pangakriiside lahendamise ühtne Euroopa raamistik.

„Oleme pakkunud välja mehhanismi, millega eraldatakse EKPs järelevalve rahapoliitikast, ja taganud selle, et EKP annab järelevalvealastest otsustest aru Euroopa Parlamendile,” ütles Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Michel Barnier.

Täna esitatud ettepanekute kohaselt hakkaks EKP vastutama krediidiasutustele tegevuslubade andmise, kapitalinõuete ning finantsvõimendust ja likviidsust käsitlevate nõuete täitmise tagamise, aga ka finantskonglomeraatide järelevalve teostamise eest. EKP-l on õigus varakult sekkuda ja nõuda pankadelt parandusmeetmete võtmist juhul, kui pank rikub regulatiivseid kapitalinõudeid või on olemas oht, et ta seda teeb.

Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks ühtne järelevalvemehhanism luua 1. jaanuariks 2013.

Hetkel kuum