Ave Lepik • 15. oktoober 2012 kell 5:47

Õed ja arstid: ministri pakkumine pole väärikas

EAL ja ETK volikogud otsustasid haiglate liidu pakkumise tagasi lükata ja teha edasisteks läbirääkimisteks omapoolse ettepaneku. Streik jätkub.

"Õed ja arstid ei nõustu sotsiaalministri ja haiglajuhtide väitega, et tegemist on väärika pakkumisega. Pakutud muudatused on liiga väikesed ega võimalda saavutada streigi eesmärki – vähendada tervishoiutöötajate lahkumist Eestist ja jõuda tervishoiu rahastamise ja korralduse muutmise ning selle kaudu patsientide olukorra reaalse paranemiseni," kirjutavad arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit oma pressiteates.

Liidud ei lepi poolikute ja ebapiisavate lahendustega. "Kummalisena mõjub hoiatus, et kui me praegust pakkumist vastu ei võta, siis rikutakse pikaks ajaks meedikute suhted valitsuse, sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja tööandjatega. See näitab, et meie tegelikke eesmärke ei taheta ikka veel mõista," kommenteerivad liidud ühisavalduses.

"Ambulatoorse visiidi pikendamisega annab haigekassa küll võimaluse töö intensiivsuse vähendamiseks, kuid lepinguprojektiga ei võta tööandjad endale kohustust polikliinikus töötavate arstide ja õdede koormust ka reaalselt piirata. Täielikult on lahenduseta haigla statsionaaris töötavate arstide ja õdede koormused. Meile üks olulisimaid tingimusi – määrata ühe ametikoha raames ravitavate patsientide arvu ülempiir, lepingust puudub."

Arst-residentide täistööaja tasustamise kohta alates järgmisest aastast ja kogu kollektiivlepingu laienemise kohta kõigile tervishoiutöötajatele ei ole sotsiaalministri kinnitust.

"Vähendasime tunduvalt oma algseid nõudmisi miinimumtunnitasude tõusuks ja tegime kompromisspakkumise: hooldajatele 2,6 eurot (23%), õdedele 4,5 eurot (17,5%) ja arstidele 8 eurot (11%), mille juurde jääme ega nõustu selle jagamisega kahele aastale," seisab avalduses. "

Haigekassas on eelarvetulude suurenemise ja jaotamata kasumi olemasolu tõttu piisav ressurss olemas. Septembriprognoos näitab ravikindlustusmaksu laekumise varem planeeritust suuremat kasvu. Seega ei ole vaja muuta 2013. a riigieelarvet ega selle üheltki realt raha ära võtta."

Arstide ja tervishoiutöötajate hinnangu on haigekassa jaotamata kasumi suurus ligikaudu 150 miljonit eurot, millest oleks vaja kasutada vähem kui 40 miljonit: "See võimaldab lahendada praeguse kriisiolukorra, kuid tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks on nii Maailma Terviseorganisatsiooni kui Praxise ekspertide hinnangul lähiaastatel kindlasti vaja suurendada rahastamist riigieelarvest. Nõustume asjatundjate soovitustega ja oleme teinud sotsiaalministri poolt moodustatud tervishoiu tuleviku töörühmale ka omapoolsed konkreetsed ettepanekud."

Eesti kuulub jätkuvalt Euroopa Liidu liikmesriikidest viimaste hulka oma tervishoiu kogukulude osakaalult SKP-st. Igal aastal lahkub Eestist ligikaudu 3,5% töötavatest arstidest.

Selle olukorra muutmiseks on vaja kõigi poliitiliste jõudude ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide panust, kuid vastutuse hea arstiabi säilimise eest Eestis peavad võtma sotsiaalminister ja valitsus, rõhutavad liitude esindajad pöördumises.

Hetkel kuum