Ave Lepik • 17. oktoober 2012 kell 6:45

Eesti ja Küprose vahel kaovad topeltmaksud

Välisminister Urmas Paet ja Küprose välisminister Erato Kozakou-Marcoullis kirjutasid Luksemburgis alla Eesti ja Küprose vahelisele tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule.

Välisminister Paeti sõnul on topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. „Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada, samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks,“ ütles ta.

Leping aitab ennetada ka lepinguosaliste riikide kodanike, residentide ja äriühingute diskrimineerimist, sätestades võrdse kohtlemise reeglid.

Eestil on topeltmaksustamise vältimise lepingud sõlmitud 49 riigiga.

Hetkel kuum