Ave Lepik • 17. oktoober 2012 kell 5:33

Riigikogu arutab äriseadustiku muudatusi

Täna tuleb riigikogus teisele lugemisele äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE), mis loob eeldused äriregistri uue menetlustarkvara kasutuselevõtuks.

Sellest tulenevalt muudetakse paberil peetava registri kohta käivaid sätteid ja kohandatakse neid selliselt, et nad sobiksid elektrooniliselt peetavale registrile. Eelnõuga luuakse registriosakondadele võimalus menetleda ka teiste registriosakondade kandeavaldusi ja niimoodi ühtlustada registriosakondade töökoormust.

Samuti vähendatakse trahvimäära 320-lt eurolt 200-le eurole, kuna kehtiv trahvimäär on valitsuse hinnangul  väiksemate äriühingute ja mittetulundusühingute suhtes ebamõistlikult suur.

Kinnistusraamatut puudutavate muudatustega kaotatakse piirang, mille kohaselt tohib kinnistusosakond pidada kinnistusraamatut ainult tema tööpiirkonnas asuvate kinnistute kohta.

Hetkel kuum