Ave Lepik • 30. oktoober 2012 kell 12:34

Tartu saab Sõpruse silla paadisadama

Tartu alustas Sõpruse silla paadisadama ehituse ettevalmistustega. Sadam koos rajatava sadamahoonega valmib 2014. aasta lõpuks.

Projekteerimise riigihanke võitis Eesti Veeprojekt OÜ pakkumus hinnaga 55 214 eurot.

Projekti raames valmib Sõpruse sadama tehniline dokumentatsioon, tehakse vajalikud ettevalmistus (eemaldatakse setted ning kindlustatakse kallas, rajatakse ujuv paadisild ja statsionaarne kai), ehitatakse sadamahoone ja paatide hoiuala ning rajatakse juurdepääsuteed ja parkla.

Tööde kogumaksumus on 1 525 717 eurot, programmi toetus 1 373 145 eurot. Tartu linna omaosalus on 10 protsenti.

Paadisadama projekteerimine on osa projektist "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond", mida rahastatakse ENPI Eesti-Läti-Vene koostööprogrammist 2007-2013.

Kogu projekti raames arendatakse Eestis välja kolm sadamat - Tartus, Mustvees ja Räpinas, ehitatakse laevaremondidokk Kallastele ning ehitatakse ja renoveeritakse  reopuhastusseadmeid Venemaal Peipsi järve piirkonna linnades ja külades.

Hetkel kuum