13. november 2012 kell 21:00

CV-Online: 40% plaanib töötajaid juurde värvata

Järgneva kuue kuu jooksul planeerib uusi töötajaid värvata veidi üle 60% Leedu ettevõtetest, ligi pooled Läti ettevõtted ning 40% Eesti ettevõtetest. Koondamisplaanid on alla ühel protsendil ettevõtetel, selgus CV-Online’i tööturu-uuringust.

CV-Online’i novembri alguses tehtud Balti tööturu-uuringust selgus, et kolme riigi ettevõtjate värbamisplaanid on samas suurusjärgus aastatagusega. Kõige aktiivsemalt plaanivad uusi töötajaid värvata Leedu ettevõtjad, vähim värbamisi on plaanis Eesti ettevõtjatel.

“Võib öelda, et Baltimaades tervikuna valitseb väga positiivne õhkkond võrreldes Skandinaaviaga, kus paljud ettevõtted teevad koondamisplaane. Balti riikides planeerib uusi töötajaid värvata keskmiselt üle poole tööandjatest,” kommenteeris uuringu tulemusi CV-Online’i juhatuse liige Agu Vahur.

Nii nagu uute töötajate palkamise plaanid  on Eesti ettevõtjatel võrreldes lõunanaabritega tagasihoidlikumad, on ka palgatõsuplaanidega. Järgneva kuue kuu jooksul plaanib palka tõsta 13% Eesti, 31% Läti ja 37% Leedu ettevõtetest.

Töötajat tasub hoida. “Tööandjate konservatiivne palgapoliitika koos jätkuvalt kõrge nõudlusega uute töötajate järele võib tekitada 2013. aastal suuremat tööjõu liikuvust. Tööandjad peaksid konkurentsis püsimiseks mõtlema sellele, kuidas töötajaid enda juures hoida ning milliseid motivatsiooniinstrumente lisaks palgale veel saaks rakendada,” tõi Vahur välja.

Eesti tööandjad tõid küsitluses peamiste värbamise põhjustena välja mahtude või organisatsiooni kasvamise (50% juhtudel), eelmise töötaja lahkumise (28% juhtudel) ning töötaja lapsehoolduspuhkusele suundumise (4%).

“Valdavalt valitseb tööandjate seas optimistlik suhtumine tulevikuarengutesse – seda ilmestab 50% tööandjate kavatsus palgata uusi töötajaid tulenevalt mahtude või organisatsiooni kasvamisest,” kommenteeris värbamise põhjuseid CV-Online’i turundusjuht Heikko Gross.

Eestis planeerib järgneva kuue kuu jooksul protsentuaalselt enim tööandjad tööjõudu palgata energeetika, turunduse ja reklaami, transpordi ja logistika, tootmise ning jaekaubanduse valdkonnas.

“Seejuures on CV-Online’is üldiselt veerandi võrra enam tööpakkumisi, kui oli mullu novembris. Seega statistika pinnalt vaadates peaks praeguse seisuga tööotsijate jaoks olema lihtsam tööle saada kui aasta tagasi,” hindas Gross olukorda.

CV-Online’i novembris alguses tehtud küsitlusele vastas üle 250 tööandja üle Eesti, üle 200 tööandja Lätis ning üle 300 tööandja Leedus, kokku üle 750 tööandja.

Hetkel kuum