Marta Jaakson • 13. november 2012 kell 13:44

SEB: seadusemuudatus kaotab vääritimõistmise

SEB eraisikute suuna arendusjuht Triin Messimase sõnul tehakse võlaõigusseaduse muutmise seadusega selgemaks mida tähendab osamakse, tagasimakse, makse. Lühidalt on eelnõu eesmärk krediidiga seonduvate tagasimaksete mõiste sisu täpne selgitamine.

 „Eelnõus olev muudatusettepanek, mis puudutab krediidiga seonduvate tagasimaksete mõiste sisu täpset selgitamist, kaotaks ära seadusandja tegeliku tahte väärmõistmise ning kehtestaks senisest täpsema, üheselt mõistetava regulatsiooni,“ selgitas Messimas.

 „Leiame, et vastav muudatus on kõigi laenutehingusse kaasatud osapoolte huvides – üheselt mõistetav seadus muudab laenusuhte selgemaks ja arusaadavamaks,“ kinnitas Messimas.

 „Julgeme väita, et vastav muudatus ei too endaga kaasa märkimisväärseid muudatusi laenuvõtjate jaoks, kuna reaalses elus neid vaidlusi, milles laenusaaja tõlgendab täna kehtivat mõistet osamakse vaid põhiosamakseteks pole palju ette tulnud. See annab kinnitust, et üldsus sisustab mõistet seadusandja mõttele vastavalt,“ ütles ta ning kinnitas, et ka SEB toetab seisukohta, et seadusloome peab olema selge ja kõigile üheselt mõistetav.

Äripäev küsis, kelle huvides riigikogus arutletav võlaõigusseaduse (eelnõu 266 SE II)  muudatus oleks.

 

Hetkel kuum