Kristi Malmberg • 14. november 2012 kell 8:07

Uuring: enamus eurooplasi hindab ettevõtjaks olemist kõrgelt

Amway 2012. aasta ettevõtlusuuringu kohaselt suhtub kaks kolmandikku küsitletud eurooplastest ettevõtjaks olemisse positiivselt, ettevõtlusega alustamise üheks takistuseks peetakse aga finantskriisi.

Kõrgemalt väärtustati ettevõtjaks olemist Taanis (85%), Prantsusmaal (77%) ja Suurbritannias (75%). Vähem heakskiitu pälvis ettevõtlusega tegelemine Ungaris (47%), Austrias ja Saksamaal (mõlemas 35%).

Suuremat huvi ettevõtluse vastu näitasid üles ülikooli lõpetanud. Kui 79 protsenti ülikooliharidusega inimestest suhtub ettevõtlusesse positiivselt, siis kõrghariduseta inimestest väärtustab eraettevõtlust 67 protsenti.

Võrreldes näitajaid 2010. ja 2011. aasta Euroopa ettevõtlusuuringu tulemustega, on iseendale töö andmise potentsiaal Euroopas püsinud samal tasemel: enam kui iga kolmas (38%) vastaja kujutab end ette oma äri alustajana ning neljast vastanust kolm (78%) leiab, et järgneva kümne aasta jooksul kasvab eraettevõtluse populaarsus veelgi.

Enim motiveerib eurooplasi oma ettevõtet looma sõltumatus tööandjast (45%), eneseteostuse võimalus (38%) ning võimalus teenida lisasissetulekut (33%). Lisaks leiavad vastanud, et eraettevõtlus võimaldab samaaegselt tegeleda nii pere, vaba aja kui karjääriga (28%) ning naasta peale tööpausi lihtsamini tööturule (22%).

Suurimateks takistusteks ettevõtte loomisel peetakse aga stardikapitali puudumist (57%), ebakindlat majanduslikku situatsiooni (44%) ning hirmu ebaõnnestumise ees (35%). Samuti leiavad eurooplased, et ettevõtlusega tegelemiseks puudub piisav ettevalmistus ning haridus.

Amway Euroopa ettevõtlusuuringust ilmneb, et ettevõtlusega alustamist on oluliselt mõjutanud finantskriis: 79% kreeklastest, 64% taanlastest ja 59% hispaanlastest leiavad, et ebakindel majanduslik olukord on takistus ettevõtjaks saamisel. Märkimisväärne on, et isegi 57% sakslastest peab majanduskriisi üheks olulisemaks piduriks ettevõtlusega alustamisel, samas kui türklased ja venelased ei näe selles kuigi suurt probleemi.

“Ettevõtlusega tegelemine mängib Euroopa majanduses hetkel olulist rolli. Arutelu hoogustamine sel teemal ning alustavate ettevõtjate toetamine on vaid mõned meetmed, mis peaks kaasa aitama ettevõtluse soodustamisele ning seeläbi ka majanduskasvule kogu Euroopas,” ütles uuringu avaldaja, Amway Euroopa korporatiivsuhete asepresident Michael Meissner.

Ettevõtja profiili hinnates leidsid eurooplased, et ettevõtjad on vabamad otsustama, kus nad töötavad (45%), omavad julgust ette võtta uusi katsumusi (45%) ning saavad oma aega paindlikult jagada (40%).

“Tulemuslikkus üksi ei ole enam tööturu jaoks piisav. Kiirelt muutuvas töökeskkonnas saab järjest olulisemaks mobiilsus, paindlikkus ning pühendumine elukestvale õppele. Need on ühtlasi oskused, mida on omistatud eelkõige ettevõtjatele,” ütles Meissner kokkuvõtlikult.

2012. aasta maist juulini küsitleti kuueteistkümnes Euroopa riigis (Austria, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Itaalia, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Hispaania, Šveits, Türgi, Ukraina) iseendale töö andmise teemal kokku 17 768 inimest. Euroopas juba kolmandat aastat toimuv uuring korraldati otsemüügifirma Amway tellimusel GfK Nurembergi uuringufirma poolt. Uuringu tulemused avaldati ülemaailmse ettevõtlusnädala raames.

 

Hetkel kuum