Sirje Rank • 15. november 2012 kell 12:12

ELi kärpekäärid Eesti põllumajanduse kohal

Küpros suutis euroliidu tulevast eelarvet kärpida 50 miljardi euro võrra. Nüüd aga jõudis lauale ka Herman van Rompuy kärpevariant, mis nudiks eelarvet 75 miljardi euro võrra.

Van Rompuy pakutu järgi toimub Eesti jaoks prioriteetse ühise põllumajanduspoliitika ühtlustamine senise 4 aasta asemel 6 aastaga, mille tõttu toimuks konkurentsitingimuste tasandamine veelgi aeglasemalt ja on seetõttu Eesti jaoks negatiivne areng.

Lisaks on van Rompuy esitatud läbirääkimistepaketis halvenenud ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) vahendite rakendamistingimused ehk ELi tõukefondidest rahastamine on kulukam – pakutu järgi vähenevad ettemaksed, käibemaks muutub abikõlbmatuks ning kaasfinantseerimise määr alaneb 75 protsendini (Eesti eelistus on jätkata 2007-2013 perioodi rahastamistingimustega ehk 85-protsendise kaasfinantseerimise määra ja käibemaksu abikõlblikkusega).

Eesti jaoks positiivsena on võrreldes eesistuja Küprose ettepanekuga vähendatud Euroopa Ühendamise Rahastu kärbet – 36 miljardi asemel on rahastu maht Van Rompuy ettepanekul 46 miljardit (Euroopa Komisjoni ettepanek oli 50 miljardit). See suurendab eelkõige Rail Balticu kui ka teiste Eesti jaoks oluliste taristute rahastamise võimalust.

Lisaks, kui Küprose ettepanek oli alandada ühtekuuluvuspoliitika vahendite üldist piirmäära 2,5%-lt 2,36%-ni SKPst, siis Van Rompuy on seda suurendanud 2,4%-ni SKPst.

Nagu Küprose ettepanekus, on ka Van Rompuy säilitanud piirmäära erandi Balti riikidele ja Ungarile, mis on üldisest piirmäärast kõrgem, kuid konkreetset numbrit pole veel esitatud.

ELi eesistuja Küprose ettepanek oli vähendada Euroopa Komisjoni finantsraamistiku kava 50 miljardi võrra. Kuigi van Rompuy ettepanekuga väheneb eelarve üldmaht 25 miljardi võrra rohkem, on tõenäoline, et võrreldes Küprose ettepanekuga Eesti osa ELi eelarves kas kasvab või jääb umbes samaks, see sõltub ÜKP piirmäärast Eestile, teatas rahandusministeerium.

Homme esitab Van Rompuy eelarveläbirääkimisteks veel ühe variandi.

ELi finantsraamistikku asuvad järgmise nädala lõpus arutama ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid.

Eesti prioriteetideks on ELi finantsraamistiku läbirääkimistel: Eesti ühtekuuluvuspoliitika vahendite üldisest kõrgem piirmäär Euroopa Komisjoni ettepanekust; Ühise põllumajanduspoliitika otsetoetuste Euroopa Komisjoni ettepanekust kiirema ühtlustamise saavutamine; Euroopa Ühendamise rahastus Rail Balticu projektile finantseerimise tagamine.

Hetkel kuum