Ave Lepik • 23. november 2012 kell 9:11

Haigekassa: tervishoiutöötajate palk tõuseb

Haigekassa nõukogu koosolekul läbis teise lugemise haigekassa 2013. a eelarve, millega muuhulgas viidi sisse vajalikud muudatused kokkulepitud arstide palgatõusu tagamiseks.

Lisaks arutati 1. märtsist 2013 jõustuvat tervishoiuteenuste loetelu. Ühtlasi tutvustati nõukogule haigekassa 9 kuu aruannet.

Haigekassa kuludeks on järgmisel aastal kavandatud 841,3 miljonit eurot. Prioriteedid järgmise aasta eelarves on tervishoiutöötajate palgatõus, uute tervishoiuteenuste lisamine loetellu ning hooldusravi võimaluste avardamine.

„Vastavalt tervishoiutöötajate ja haiglate liidu eelleppele pikendatakse alates märtsist eriarsti ambulatoorse visiidi kestust ja muudetakse arsti ja õe töökoormus voodipäevade arvestuses. See tähendab, et arstidel ja õdedel on võimalik patsiendile pühendada senisest rohkem aega,“ ütles haigekassa nõukogu esimees Hanno Pevkur. „Lisaks tõusevad vastavalt varem sõlmitud kokkuleppele nii arstide, õdede kui hooldustöötajate palgad."

Esmase ambulatoorse visiidi aega pikendatakse alates 1. märtsist viie minuti ning haiglaravis arsti visiidi aega 4 ja õe aega 17 minuti võrra. Arstide palgatõusuks planeerib haigekassa 2013. aastal 6,1%, õdedel 9,7% ja hooldajatel 13,7%. 2014. aastaks prognoositakse tervishoiutöötajate palgakasvuks võrreldes tänasega 11, 17 ja 22%.

„Uuel aastal suureneb ka hooldusravi eelarve 13% võrra. Enam pööratakse tähelepanu statsionaarse hooldusravi kättesaadavuse parandamisele, kuid samal ajal peame oluliseks tõsta ka koduõenduse kättesaadavust,“ ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross.

Statsionaarse hooldusravi eelarve kasvab järgmisel aastal 14% ja koduõenduses 9%.

Nõukogu kinnitab haigekassa 2013. a eelarve 11. jaanuaril.

Hetkel kuum