Indrek Kald • 20. detsember 2012 kell 11:25

Reformierakond: Tallinna eelarve on täis näilisi abipakkumisi

Reformierakonna hinnangul on Tallinna järgmise aasta eelarve täis näilisi abipakkumisi.

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Õnne Pillaku arvates on eelarve puhul tegemist tasalülituseelarvega, mis on täis näilisi abipakkumisi, millega püütakse õigustada linna ebamõistlikke kulutusi. Tegelikkuses jäävad tõelised murekohad nagu elanike küttearved, teed, lasteaiad ja laenukoormuse vähendamine tagaplaanile, märkis ta.

"Eelarves on jäänud tähelepanuta tallinlaste kõige suurem mure ja selleks on viimastel aastatel tubli tõusu teinud küttearved," ütles Pillak. "Linnavalitsus saaks panustada soojahinna alandamisesse hoonete soojustamise abiga, soojatrasside renoveerimisega ja kaasaegsete soojusvahetite paigaldamisega. Näiteks 70ruutmeetrises korteris oleks korralikult soojustatud majas aastas võit ca 370 eurot," selgitas ta.

Lisaks ei kiida Reformierakonna fraktsioon heaks linna laenukoormuse suurendamist. "Täna võetakse tegevuseks laenusid, millega sisuliselt tasutakse vanu võlgasid. See on sama ebamõistlik, kui SMS-laenu maksmine uue SMS-laenuga," ütles ta. "Selline majanduslik käitumine ja tuleviku arvelt elamine ei ole jätkusuutlik."

Kuigi volikogus täna teisele ja kolmandale lugemisele tulev Tallinn 2013. aasta eelarve praegusel kujul Reformierakonna fraktsiooni heakskiitu ei saa, siis on Pillaku sõnul selles siiski ka üks mõistlik algatus.

"Mul on hea meel, et linnavalitsus toetas meie fraktsiooni poolt tehtud ettepanekut tõsta lasteaiaõpetajate palkasid. Loodan siiralt, et selle otsusega koos taastatakse ka lasteaia pedagoogide täistöökoormus," ütles Pillak.

Ta lisas, et tegelikkuses eelarves planeeritud lisaraha lasteaedade muresid ei lahenda. "Selleks, et väikeste tallinlaste olukorda parandada vajavad lasteaiad oluliselt suuremat eelarvetõusu ning see raha on Tallinna eelarves ka olemas, kuid kahjuks praegu valel real," ütles Pillak viidates Tallinna Televisiooni ja linnavalitsuse propagandakulude suurendamisele.

Reformierakonna fraktsiooni juhi sõnul ei kavatse Reformierakond kõrvaltvaatajaks jääda, kui Tallinna maksmaksja raha ebamõistlikult raisatakse ning omalt poolt on tehtud eelarve muutmiseks ettepanekud, mis loodetavasti leiavad volikogu saalis ka toetuse.

Tallinna linnavolikogus on täna kinnitamisel ehk teisel ja kolmandal lugemisel linna 2013. aasta linnaeelarve eelnõu, mille kohaselt on järgmise aasta prioriteetideks lapsed, sport ja tallinlastele tasuta ühistranspordi tagamine, teatas täna linnavalitsus. Eelnõu kohaselt on eelarve üldmaht 486,5 miljonit eurot.

Linnapea Edgar Savisaare sõnul on Tallinna linn alati vaadanud eelarvet kui tervikut, mitte kui lahendust üksikutele probleemidele. "Oleme pidanud tähtsaks, et lisaks linna kõigi põhiülesannete täitmise tagamisele teeniks eelarve ka linna pikaajalisi huve," tõdes ta. "Tallinna 2013. aasta linnaeelarve eelnõu koostades pidasime oluliseks eelkõige neid tegevusi, mis on suunatud lastele, linlaste sportimisvõimaluste laiendamisele ja tallinlastele tasuta ühistranspordi tagamisele."

Investeeringuprojektide kogumaht kasvab tänavuse eelarvega võrreldes rohkem kui 7% võrra – 63,7 miljonilt 67,9 miljonile eurole. Kõige rohkem, üle kahe korra, kasvavad investeeringud lasteaedadesse. "Muuhulgas algatatakse programm uute turvaliste ja arendavate mänguväljakute rajamiseks kõigile lasteaedadele. Eelarvesse on planeeritud ka vahendid lasteaiatöötajate palga kasvuks ja 31 uue lasteaiarühma avamiseks," märkis Savisaar linnavalitsuse teatel.

Iga-aastase linnaeelarvest makstava pensionitoetuse kõrval saavad Tallinna eakad elanikud järgmisest aastast ka soodustust apteegikaupadelt. Alates 2003. aastast makstava pensionilisa suurus on kasvanud 76,70 euroni ja selle saajaid on ligi 90 000. Lisaks annab uuest aastast rakendatav pilootprojekt pensionäridele võimaluse saada apteegikaupadelt, v.a soodusretseptiravimid, kuni 52 euro ulatuses soodustust aastas.

Rahvastikuregistris Tallinna elanikuks registreeritud inimesed, samuti kõik kooliõpilased ning pensionärid üle Eesti saavad 1. jaanuarist kasutada Tallinna ühistransporti tasuta. "See on radikaalne ja progressiivne, kogu maailmas tähelepanu pälvinud muudatus ühistranspordi korralduses, mis läheb maksma 12 miljonit eurot. Saamata jääv piletitulu moodustab 2,5% linnaeelarvest ja sellega on arvestatud 2013. aasta eelarve koostamisel," kinnitas Savisaar.

Alustatakse ka Tondiraba jäähalli ehitamist, valmimas on tervisespordihoone Pirital, Haaberstisse rajatakse mitmeotstarbeline teisaldatav pneumohall. Kokku on spordivaldkonda kavas panustada seitse korda rohkem raha kui tänavu.

Teede ja tänavate renoveerimiseks kulub järgmisel aastal 31,5 miljonit eurot. Valmima peab viimaste aastate suurim tee-ehitusobjekt – Ülemiste liiklussõlm. Lisaks korrastatakse jätkuvalt kvartalisiseseid teid. Valmib Männiku tee kuni linna piirini ning kavas on tööd Soo, Telliskivi ja Tehnika tänaval.

Eelnõu näeb ette kultuuri- ja sotsiaaltöötajate palgatõusu; see puudutab Tallinna Filharmoonia, Keskraamatukogu, Linnamuuseumi ja Linnateatri personali ning kõiki linna palgal olevaid sotsiaalhoolekande- ja noorsootöötajaid. Samuti suureneb sissetulek Tallinna Linnatranspordi ASis ja koolieelsetes lasteasutustes töötajatel.

Hetkel kuum