Indrek Kald • 21. detsember 2012 kell 12:36

Väo liiklussõlme uuendamine lükkub edasi

Maanteeamet ja Tallinna linn otsustasid seoses Väo liiklussõlme tehnilises projektis leitud puudustega, et amet koostab ristmiku uue liikluslahenduse ning seetõttu lükkub sõlme ehitus Euroopa Liidu järgmisse eelarveperioodi.

"Maanteeamet leidis Väo liiklussõlme tehnilises projektis puudused, millele ei olnud viidatud viimases liiklusohutuse auditis," ütles ameti peadirektori asetäitja Kaupo Sirk. Ta tõi välja liialt kokkusurutud lahendusest tuleneva rambi kalde, mis võib tulevikus lume ja libeduse korral tekitada probleeme veokijuhtidele.

Sirk kinnitas, et kuna uus Väo liiklussõlm saab olema üks Eesti tähtsamaid, siis tuleb selle ohutusse ja liikluse sujuvuse tagamisse suhtuda ülima tähelepanelikkusega ning võtta arvesse teistes suuremates liiklussõlmedes ilmnenud puudused.

Maanteeamet ja liiklussõlme detailplaneeringut menetlev Tallinna linnavalitsus valmistavad ette kokkulepet, mis oleks Väo sõlme planeeringu ja ehituse läbiviimisel ühistegevuse aluseks. Kavandatava lepingu eesmärk on leppida kokku koostöö korralduses, fikseerida planeeringu ala ja piirangud, projekteerimise lähteülesanne ja teede omandiküsimused koos hooldekorralduse kohustusega planeeringu ning ehituse ajal. Samuti peatatakse praegune detailplaneeringu menetlemine.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teeb valitsusele ettepaneku suunata Väo liiklussõlme ehituseks mõeldud raha Tallinna ringtee rekonstrueerimisse ja selle investeerimisega ei tohiks probleemi tekkida. Väo liiklussõlm on Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi teeobjektide prioriteet.

Euroopa Liidu käesolev eelarveperiood jääb ajavahemikku 2007–13 ning järgmine aastaisse 2014–20. Ühtekuuluvusfondi vahendid, mis on mõeldud nt 2013. aastaks, tuleb realiseerida hiljemalt 2015. aasta lõpuks.

Hetkel kuum