Ave Lepik • 28. detsember 2012 kell 11:42

Elektrilevi ootab aastalõpu seisuga elektrinäite

Seoses uuest aastast avaneva elektrituruga soovitab Elektrilevi klientidel teatada detsembri lõpu seisuga elektriarvesti näidud.

Vajadust näitu teatada ei ole tarbimiskohtades, kus andmed edastab kaugloetav arvesti.

"1. jaanuar toob elektriturule kaaluka muutuse – Eesti läheb suletud turult üle avatud turule. Kliendid hakkavad elektrit ostma vabalt valitud müüjalt, võrguettevõtjad hakkavad kliendi tarbitud elektrikoguseid müüjatele edastama keskse andmelao kaudu. Et avatud turul saaks tarbimiskoguste arvestus alata võimalikult täpsete andmetega, soovitame kõikidel klientidel aasta lõpu seisuga teatada elektrinäit,“ selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere. 

Mere sõnul ei kehti see vajadus tarbimiskohtade puhul, kus juba täna on kaugloetav arvesti, kuid kindlasti võiksid näidu teatada ka kliendid, kes tavapäraselt on harjunud elektrikoguste prognoosimisega.

"Et uuest aastast toimub elektrienergia hinnakujundus ja andmevahetus turul täiesti uutel alustel ning ka elektrikoguste tagasiulatuvad korrigeerimised on senisest keerukamad, on segaduste vältimiseks just täpne näit parim lahendus," lisas Mere. Klientidele, kes näitu ei teata, prognoosib Elektrilevi aasta lõpu näidu, mis on aluseks viimase suletud turu arve koostamisel.

Elektrilevi ootab näitusid 29. detsembrist 3. jaanuarini. Näidu teatamiseks on mugav kasutada e-teenindust Elektrilevi kodulehel elektrilevi.ee või Eesti Energia kodulehel. Samuti on näitu võimalik teatada lühisõnumiga telefonile 1545 või ööpäevaringsele automaatvastajale näidutelefonil 800 4545. Lisainfot näiduteatamisest leiab nii Elektrilevi kui ka Eesti Energia veebilehelt.

Avatud turul edastavad võrguettevõtjad klientide tarbimiskogused Eleringi kesksesse andmelattu igal kuul hiljemalt 9. kuupäevaks. Edastatud kilovatt-tundide alusel saavad kliendid seejärel võrguteenuse ja elektrienergia arved.

Hetkel kuum