Marta Jaakson • 26 jaanuar 2013

10 nippi, kuidas riigilt rahasüsti küsida

Riigilt rahasüsti küsimine nõuab eeltööd, et saadud ning kulutatud raha hiljem intressidega tagasi ei küsitaks.

Sorainen ärihommikul „Riigiabi – ohtlik tont või „elu võimalus”?” anti ettevõtjale 10 praktilist näpunäidet, kuidas riigiabiga seotud probleeme vältida.

1. Teadvusta riigiabi regulatsiooni olemasolu.

Ettevõte peaks alati riigilt raha saades analüüsima, kas tegu võib olla riigiabiga.

2. Kontrolli, kas riigiabi andmine vastas reeglitele.

Isegi kui reeglite rikkumises on süüdi riigiabi andja võib Komisjon ettevõttelt abi tagasi nõuda.

3. Tea, mis on riigiabi.

Riigiabi peab vastama järgmistele tingimustele:

• abi antakse riigi, linna või valla vahenditest

• abimeetmel on valikuline iseloom ehk see on suunatud teatud ettevõtjale, ettevõtjate grupile või mingite  kindlate kaupade tootmiseks;

• abimeede annab eelise abi saajale;

• abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

4. Ka tasumine avaliku teenuse osutamise eest võib olla riigiabi.

Avaliku teenuse turul kõrgema hinnaga hüvitamine võimaldab teenuspakkujal müüa teisi teenuseid odavamalt ja konkurentsi moonutada.

5. Vähese tähtsusega abi riigiabiks ei loeta.

Vähese tähtsusega abi kuulub Euroopa Liidu eraldi määruse alla de minimis abile, mis näeb ette, et ühele firmale võib toetust anda kolme aasta jooksul kuni 200 000 eurot.

6. Riigiabi saab heaks kiita ainult Euroopa Komisjon.

Riigiabi on Euroopa Liidu tasandi õiguslik regulatsioon, mitte iga riigi, iga omavalituse regulatsioon.

7. Riigiabi menetlus Euroopa Komisjonis kestab kuni poolteist aastat.

Menetluse aeg on soovituslik.

8. Riigiabi ei tohi anda, ega ellu viia enne Euroopa Komisjoni heakskiitu.

Heakskiiduta rakendatud abi on ebaseaduslik, mida on võimalik Komisjoni negatiivse otsuse korral intressidega tagasi nõuda.

9. Teatud majandusvaldkonnad on eraldi reguleeritud.

Eraldi on reguleeritud valdkonnad on. Energia, finants, põllumajandus, õhu- ja veetransport, mootorsõidukid, tekstiil ja laevaehitus.

10. Korrektne asjaajamine on pool võitu.

Kui on järgitud kõiki reegleid, ei saa tekkida alust riigiabi tagasinõudmiseks.

Allikas. Sorainen ärihommiku ettekanne, Rahandusministeeriumi koduleht

Hetkel kuum