Anu Jõgi • 13. veebruar 2013 kell 8:24

Savisaar: praegu kasvab ainult Tallinn

Tallinna linnapea Edgar Savisaar tõdes IX Linnade ja Valdade Päevadel peetud tervituskõnes, et Eestis kasvab kahjuks ainult pealinn, olgugi et riigi arenguveduriks peaksid olema ka regionaalkeskused.

„Kogu riik oleks hoopis rõõmsamat nägu kui Lõuna-Eesti väljavoolust osagi oleks neelanud Tartu. Heade mõtete linnas võiks olla vähemalt 130 000-150 000 elanikku, miks mitte koguni 250 000 - siis oleks ta Kesk-Eesti tõmbenumbriks ja terve Eesti tasakaalu tagajaks. Tallinn astub välja Tartu kaitseks!“

Tallinn on linnapea sõnul omavalitsuste üks eestvõitlejaid ja selles mõttes ka peamine vastukaal valitsusele. „Seda on püütud aga edutult taandada Tallinna ja valitsuse vastasseisule. Tegelikult seisab aga Tallinn kõigi omavalitsuste huvide eest,“ rõhutas Savisaar.

Savisaar kinnitas, et hoolib kogu riigist ja tunneb koos kõigi teiste saalisviibijatega riigis toimuvate arengute pärast muret. Eesti vajab Tallinna linnapea sõnul riiklikku programmi kestlikuks kasvuks, sest isegi paigalseis, praeguse olukorra jätkumine, tähendaks kadu.

Savisaar rõhutas, et riigi kasv algab inimestest. „Inimestest, kellele tuleb maksta palka. Maksuvaba miinimumi kasv ja avaliku sektori palgakasv lisaks sellele. Kohalikud omavalitsused peavad aga saama oluliselt suurema osa kogutavatest maksudest ja neil peab olema iseseisev maksubaas,“ ütles Savisaar. „Tänane omavalitsuste rahastamine ei ole kohaliku elu korraldamiseks ja seadustega pandud ülesannete täitmiseks piisav.“

Linnapea avaldas lootust, et riigikogus moodustatud Tallinna linna toetusrühm hakkab pealinna püüdluste täitumisele tõhusalt kaasa aitama. „Loodan toetusrühmalt reaalseid, nii Tallinna kui ka teiste Eesti linnadele ja valdade heaks tehtavaid soodsaid ettepanekuid,“ ütles Savisaar. „Nagu näha, pole me oma taotlustes enam üksi, meid toetab nüüd ka tervelt 20 riigikogu koalitsiooni esindajat. Väga loodan, et see toetusrühm hakkab seisma ka selle eest, et suurendataks kõigi omavalitsuste tulubaasi.“

„Oleme korraldanud mitmeid omavalitsusfoorumeid nii valitsuse kärpekavade kritiseerimiseks, Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) tehtud ettekirjutuste täitmise või täitmatajätmise kohta, e-valimiste ja  turvalisuse, koolide ja haridusreformide teemadel jne. Tallinn oli ka laialdase osavõtjateringiga maarahva kongressi korraldaja. Valitsus on suures osas meie ettevõtmisi seni eiranud või lausa maha salanud, aga rahvas on asjast aru saanud ja valitsusparteide toetus on kahanenud. Seevastu toetus opositsioonile, mis juhib Eesti suurimat omavalitsust, on aga tõusnud.“

 

Hetkel kuum