Anu Jõgi • 22. veebruar 2013 kell 7:46

Liidud tahavad võrdsemat maamaksuvabastust

Omanike Keskliit ja Maksumaksjate Liit esitasid riigikogu rahanduskomisjonile märgukirja, et kodualune maamaksuvabastus laieneks kõigile sh ärimaal elavatele ja kaasomandiga koduomanikele.

Nimelt on tänaseks kujunenud välja olukord, et osa koduomanikke, kelle kortermajas asuvad äripinnad, on saanud hiljuti õige kopsakad maamaksuteated ning sama kehtib ka suurematele kaasomandiga kinnistutele hoolimata sellest, et konkreetsele omanikule kuuluv pind jääb alla 1500 ruutmeetri.

Omanike Keskliidu peasekretäri Priit Värgi sõnul kohtleb siin seadusandja koduomanikke ebavõrdselt ja liidud on ka varem rahanduskomisjoni tähelepanu sellele juhtinud. Värk lisas, et koduomanike ebavõrdne kohtlemine tingituna omanditüübist on nende arvates ka vastuolus põhiseaduse § 12ga.

Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis täiendas, et antud olukorras on ärimaa osas ka maamaksuseaduse §11 lg 1 sõnastuses vastuolusid. Nimelt sätestatakse seal, et maksuvabastus kohandub isiku kasutuses olevale elamumaale, kuid kuna korteriomanik kasutab ainult elamumaad, mitte ärimaad, siis ei tohiks omanikule laieneda ka maamaksukohustus.

Värk selgitas veel, et kortermajades, kus osa pindu on kasutusel büroodena või äripindadena, tuleb koduomanikel, kes ei saa tulu sellel äripinnal toimuvast äritegevust, tasuda proportsionaalselt maamaksu nn ärimaa eest, mis kuulub kortermaja juurde. Seetõttu on tekkinud olukord, kus korterelamutes elavad koduomanikud said maamaksuteated, kus neil tuleb tasuda praegu rohkem maamaksu kui varem.

Hetkel kuum