Rivo Sarapik • 5 märts 2013

Töösturid kasvatasid mahte ja eksporti

Statistikaameti andmeil kasvas jaanuaris tööstustoodangu maht 6% võrra. Samuti suurenes 14% võrra eksport.

Enim mõjutas toodangu mahu suurenemist kasv elektroonikaseadmete ja elektrienergia tootmises.

Jaanuaris toodeti töötlevas tööstuses 4% rohkem toodangut kui eelmise aasta samal kuul. Suurema osatähtsusega tööstusharudest suurenes toodang ameti teatel veel toiduainete, elektriseadmete ja keemiatoodete tootmises. Toodang vähenes puit- ja metalltoodete, mootorsõidukite, masinate ja seadmete tootmises.

Välisturule müüdi jaanuaris 73% kogu töötleva tööstuse toodangust. Toodangu müük ekspordiks suurenes võrreldes eelmise aasta jaanuariga 14%, müük kodumaisele turule 6%. Ka ekspordi suurenemise peamine põhjus oli elektroonikatoodete müügi kiire kasv.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti 2013. aasta jaanuaris nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses sama palju toodangut kui 2012. aasta detsembris.

2012. aasta jaanuariga võrreldes toodeti elektrit 23% ja soojust 7% rohkem. Elektri tootmise suurenemise peamine põhjus oli nii elektri ekspordi kui ka tarbimise kasv võrreldes 2012. aasta jaanuariga.

Hetkel kuum