Tallinna Vee kasum kasvas mullu

Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2012. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole võrreldes 25. jaanuaril 2013 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

Ettevõtte 2012. aasta müügitulu ulatus 52,9 miljoni euroni, mis on 3,3% enam kui 2011. aastal. Teenuste müük kasvas nii eratarbijate osas kui ärikliendi sektoris ning ka väljaspool peamist teeninduspiirkonda.

AS-i Tallinna Vesi ärikasum oli 2012. aastal 28,8 miljonit eurot, jäädes 2011. aastaga võrreldavale tasemele. Madalam tulu võrkude ehitusest kompenseeriti suurenenud müügimahtudega põhitegevusest. Põhitegevuse osas oli reaalne tulukus investeeritud kapitalilt 6,6% 2012. aastal ja 6,2% erastamisjärgsel perioodil, olles samal tasemel teiste erastatud vee-ettevõtete poolt teenitud tulukuse määraga.

Võrreldes 2011. aastaga on oluliselt vähenenud SWAP lepingute õiglase väärtuse ümberhindlusest tulenev mitterahaline mõju kasumiaruandele. Suuresti SWAP lepingute ümberhindlusest mõjust lähtuvalt on ettevõtte puhaskasum võrreldes 2011. aastaga kasvanud 5,1%, ulatudes 22,6 miljoni euroni.

Hetkel kuum