Ave Lepik • 21. aprill 2013 kell 13:11

Briti koolitaja: kuidas küüslauk andis idee eksporditurule minna

Suurbritannia kõige energilisemaks juhiks valitud koolitaja David Hall rõhutab, et äri edendamise ja innovatsiooni puhul on määrava tähtsusega loovus.

Sel nädalal Pärnu finantskonverentsil esinedes rääkis Hall loomingulisuse strateegilisest tähtsusest. „Loovus on uudsete ja kasulike ideede genereerimine, kuid alustada sobib ka uudsetest, kuigi esmapilgul kasututest ideedest,“ soovitas Hall.

Kui soovite organisatsiooni loovusega muuta, siis ei tohi see olla paari inimese väljakoolitamine või projektipõhine tegevus, vaid peab toimima pidevalt, selgitas Hall ja lisas, et loovust pärsib ka suur hulk takistusi.

Mis pärsib loovust?

Oluline loovust takistav tegur on mõtlemine. Kui inimese vasaku ajupoolkera mõtlemine on loogiline, kiire ja lahendusele orienteeritud, siis parem ajupoolkera püüab probleemide lahendamise asemel neid pigem mõista. Sama loogikat tasub Halli sõnul kasutada ka loovuse ergutamisel – ei tasu kohe tormata probleeme lahendama, vaid esmalt tuleb püüda mõista nende olemust.

Teine loovat mõtlemist pärssiv tegur on mõttemuster ehk püüd leida informatsioonist meile omane ja tuttav osa. Hall tõi seda selgitades näite esimesest tööpäevast uues kohas. „Kuna meil puudub teadmine organisatsiooni töökorraldusest ja kolleegide käitumismustritest, on esimene nädal keeruline, kuid aja jooksul muutub situatsioon meie jaoks mugavaks. Selle põhjus on mustri tekkimine, mis annab ettekujutuse organisatsiooni toimimisest. Loova mõtlemise huvides on oluline aga mustritest üle vaadata ning muuta tuttav lähenemine võõraks,“ rääkis Hall.

Millised on ideede loomise tehnikad?

Värskete ja kasulike ideede loomise tehnikaid on Halli sõnul väga erinevaid. Näiteks ajurünnak, kus inimestel palutakse mõelda endast kui üleloomulike võimetega superkangelasest ja pakkuda lahendusi sellest ootamatust vaatepunktist.

Keerulise probleemi korral soovitab Hall aga panna oma dilemma kirja ühele paberile ning lahendus teisele paberile, kusjuures mida lennukam lahendus, seda parem. Seejärel tuleks lahendused vahetada oma kaaslasega ning vaadata iseenda probleemi koos kellegi teise lahendusega. Tulemus võib olla muidugi jabur, kuid tihti käivitab selline lähenemine meie loovuse ja viib hämmastavate tulemusteni.

Kuhu aitab jõuda hull idee?

Näiteks kasutati kirjeldatud tehnikat ühes inseneriettevõttes, kus üks probleemidest oli see, kuidas suurendada müüginumbreid. Lahendus soovitas „süüa rohkem küüslauku“. Kuigi algselt tundus, et selle mõttega pole midagi peale hakata, viis küüslauk mõtte toidutegemisele, sealt edasi prantsuse kokakunstile ning lõpuks ekspordile, millest sai ka müügi edendamise võti.

Samas rõhutas Hall, et loovusest ning lennukatest ideedest üksi ei piisa – vaja on panna need ka ärieesmärkide nimel tööle. Siit edasi jõutaksegi innovatsioonini, mis tähendab raha teenimist või väärtuse loomist läbi loovuse.

Hetkel kuum