Indrek Kald • 24. aprill 2013 kell 9:07

Kalle Küttis saab haridusministeeriumis uue töö

Haridus- ja teadusministeerium loob koolivõrgu kestlikkuse ja tugevuse kindlustamiseks koolivõrgu juhi ametikoha, millele asub praegune üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis.

Küttise ülesanne on koolivõrgu arengu suunamine ja planeerimine, sealhulgas ministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste tegevuse koordineerimine.

Samuti saab tema tööks koordineerida koolivõrgu arendamisega seotud nõukogu, mis on kavas moodustada riigi, kohalike omavalitsuste katuseorganisatsioonide, haridus- ja majandusüldsuse esindajatest.

Riigile kuuluva klassikalise gümnaasiumi loomise vastu on tundnud huvi paljud omavalitsused, eelmisel aastal alustas tööd üks ning järgmisel õppeaastal veel kaks riigigümnaasiumi.

Viimase enam kui kümme aasta jooksul on õpilaste arv vähenenud 80 000 võrra, samal ajal on suletud 202 kooli, kuid enamus neist on põhikoolid ja 12 gümnaasiumid. Omavalitsustevahelises konkurentsis, kus gümnaasiumiosi hoiti elus põhikoolide arvelt, on kannatanud nii maakondlik kvaliteetne gümnaasiumiharidus kui ka põhikoolide jätkusuutlikkus. Seetõttu on hädavajalik riigi ja omavalitsuste koolivõrgu ühtne ja koordineeritud arendamine kvaliteetse hariduse pakkumiseks.

Kalle Küttis on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsilise geograafia erialal, õppinud samas psühholoogiat ning kaitsnud magistrikraadi koolikorralduse alal. Küttis on töötanud Mustla keskkoolis õpetaja ja direktorina, Viljandi maavalitsuse haridusosakonna juhatajana ning Viljandi maavanemana.

Hetkel kuum