Ave Lepik • 9 september 2013

Juristide liit: rahva lootusetunne on asendumas pettumusega

Eesti Juristide Liit kutsub täna kogunevat riigikogu üles seadma prioriteediks erakondade rahastamise ja selle järelevalve korrastamise.

Riigikogul on palju seadusloometööd ees ootamas lisaks riigieelarve vastuvõtmisele, ütleb liit oma avalduses. Oluline on seejuures eristada olulist ning tunnetada rahva ootusi.

"Pärast vaimustusega alanud Rahvakogu töö algust on tänaseks ettepanekud sumbunud Toompea koridorisse ning tekkinud lootustunne on asendumas rahva pettumisega," vahendab juristide liidu avaldus. "Me ei saa lubada, et kõrgeima rahvaesinduse autoriteet on langenud tema enda rahva silmis lubamatult madalale parlamendierakondade soovimatuse tõttu teemaga tegelda ausalt, kiirelt ja tulemuslikult."

Aeg möödub, uued teemad tulevad peale ning varsti ei mäletatagi, milles need rahastamisprobleemid seisnesid. Vabakond ei ole seda unustanud ja nõuab jätkuvalt riigikogult tegu, oli juristide liidu seisukoht. Riigikogu usaldusväärsust aitab juristide hinnangul taastada selle liikmete mõõdupuude, eetikakoodeksi ning lobistamisreeglite, kehtestamine, mis samuti pole lubadusest kaugemale jõudnud.

Juristide Liit tuletab meelde, et eelmise tööaasta kesisemaks seaduseks tunnistati Teenusmajanduskoja, Eesti Juristide Liidu ja Postimehe läbiviidud konkusril erakondade rahastamise küsimuse lahendamata jätmist ehk parlamendi tegutsematust.

"Riigikogu ärgu unustagu oma seadusloome põhitöös head õigusloome tava, mille on joonlauaks üles seadnud vabaühiskond ja riigikogu enda heaks kiidetud „Õiguspoliitika arengusuundasid aastani 2018“," märkis liit oma avalduses. 

Juristid nõuavad, et seadused peavad olema kooskõlas avaliku huviga, ühiskonnale vajalikud ja arusaadavad ega tohi olla sõnamurdlikud. "Seadusloomes tehtud otsused peavad olema läbipaistvad ja põhjendatud, menetlusse tuleb kaasata ka tegelikult huvigruppe ning seaduse mõjusid tuleb hinnata," vahendas liit. 

Juristide Liit on seisukohal, et ülereguleerimist tuleb vältida. Kuna seaduste täitmine on enamatel juhtudel tagatud riigi sunnijõuga, siis tuleb hoolega kaaluda kas vaba ühiskond vajab üksikisikute õiguste piiramist õigushüvede tõhusaks tagamiseks või piisab headest tavadest ja väljakujunenud traditsioonidest.

Hetkel kuum