20. november 2013 kell 21:00

Rikkamad riigid maksavad ELi eelarvesse vähem

Euroopa Parlamendi eelarvekomitee esimees Alain Lamassoure juhib tähelepanu, et mida jõukam Euroopa Liidu riik, seda väiksem on tema panus Euroopa Liidu ühisesse eelarvesse.

“See ei ole õiglane,” taunib endine Prantsuse eelarveminister Strasbourgis Eesti ajakirjanikega kohtudes, toeks tabel, mille järgi suhtarvuna rahvamajanduse kogutulusse (GNI) on käibemaksu alusel arvutatud panused eelarvesse Suurbritannial, Hollandil, Rootsil ja Saksamaal Euroopa Liidu keskmisest väiksemad.

Eesti leiab tabeli viimase viie seast, kus panused on suhtarvuna kõige suuremad – Eestil 0,93%, Suurbritannial 0,68% ja Saksamaal võrdluseks 0,81%.

See on võimalikuks saanud tagasimaksete tõttu, mis suurriikide poliitikud eesotsas Margaret Thatcheriga endale läbi aegade ELi eelarvest välja on kaubelnud ning mille maksavad kinni teised liikmesriigid, selgitab Lamassoure. “Prantsusmaa maksab neljandiku Briti tšekist.”

Euroopa Parlament nõuab ELi eelarve tulude poole reformi. Kõrgetasemelise komisjoni moodustamine, mis seda arutama hakkab, oli parlamendi üks eeltingimusi ELi järgmise seitsme aasta eelarve kinnitamiseks, mis eile Strasbourgis lõpuks rohelise tule sai.

“Euroopa Liit peab oma fiskaalse autonoomia tagasi saama,” ütles Lamassoure sama päeva õhtul hääletuse järel, viidates ELi eelarve praegusele suurele sõltuvusele liikmesriikide sissemaksetest ja sellega poliitilistest tõmbetuultest. Kõige sagedamini nimetatakse uue omatulu allikana finantstehingute maksu, energiamakse, samuti käibemaksu, millest osa läheks ühiseelarvesse ja vähendaks selle võrra liikmesriigi sissemakset.

Lamassoure möönab, et arutelud tulevad pikad ja vaevalised. “Euroopa ehitamine nõuab kannatlikkust,” nendib ta.

Hetkel kuum