Ave Lepik • 10. detsember 2013 kell 5:42

Oktoober tõi Eestisse ööbima rohkem turiste

Majutusettevõtete teenuseid kasutas oktoobris 148 000 välis- ja 80 000 siseturisti, teatab statistikaamet. Turistide koguarv suurenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes 4%.

Tänavu oktoobris suurenes välisturistide arv varasema aasta oktoobriga võrreldes 3%. Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest kaks kolmandikku saabus Eestisse puhkama, veerand oli tööreisil ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks mingi muu põhjus. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes kahe protsendipunkti võrra tööreisijate osatähtsus. Oluliselt enam kui paari viimase aasta oktoobris peatus majutusettevõtetes konverentsituriste. 8500 välisturisti, kes kasutasid majutusettevõtete teenuseid, märkis reisi eesmärgiks konverentsil, koolitusel või kongressil osalemise. 76% välisturistidest peatus Tallinna, 6% Pärnu linna ja 5% Tartu linna majutusettevõtetes. Valdav osa majutusettevõtete teenuseid kasutanud konverentsituristidest jäi Tallinnasse.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 6% rohkem siseturiste kui eelmise aasta samal kuul. Üle poole siseturistidest olid puhkusereisil ja kolmandik tööreisil. Eelistatuim sihtkoht oli Tallinn, kus peatus 19% majutusettevõtetes ööbinud siseturistidest. 2012. aasta oktoobriga võrreldes Tallinna majutusettevõtete osatähtsus siseturistide majutamises ei muutunud. Siseturistidest konverentsikülastajate arv Tallinna majutusettevõtete külastajate hulgas aga vähenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes 6%.

Oktoobris pakkus külastajatele teenust 913 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 19 000 tuba ja 42 000 voodikohta. Täidetud oli 43% tubadest ja kolmandik voodikohtadest. Tallinnas oli nii tubade kui ka voodikohtade täitumus riigi keskmisest kõrgem.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 33 eurot ning oli eelmise aasta oktoobriga võrreldes kahe euro võrra kallim. Tallinnas maksis ööpäev keskmiselt 38 eurot.

Hetkel kuum